Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Miksei ja mikseiMIKSEI ASIOIHIN PANEUDUTA?

Politiikan teko on muodostunut varsin paikkailevaksi. Se on mielestäni huolestuttavaa. Siksi ettei puututa niihin syihin jotka ongelmia tuovat ja ovat tuoneet.
Vasemmistokin (koskee vakavasti myös demareita) tekee eräänlaista laastarointipolitiikkaa.  Miksei tartuta syihin. Työttömyyttä korjataan pienillä korotuksilla päivärahoihin. Esitykset ovat välillä jopa naurettavia. Muutama euro päivärahoissa ei poista ongelmaa, työttömyyden syitä. Sama koskee kaikkia tulonsiirtoja eläkkeistä toimeentulotukeen.
Ongelmien syyt eivät poistu paikkaamalla järjestelmiä. Pitää tarttua syihin. Se tietysti on tavallaan vaikeata koska on niin erilaisia näkemyksiä asioista. Periaatteessa Vasemmistoliiton (osin demareidenkin) sisälle on rakennettu ideologia joka pystyisi haastamaan vallitsevan järjestelmän. Ihmetystä herättää ettei asiaan paneuduta. Eikä haasteta.
Vasemmisto on jo pitkään hurahtanut vallitsevan järjestelmän ylläpitoon. Hyväksynyt tavallaan yhden ainoan politiikan linjan. Eihän sellaista kuitenkaan ole. Vasemmiston olisi nyt haastettava vallitseva järjestelmä ja esitettävä siihen oma vaihtoehtonsa. Uusi puolueohjelma ei sitä syystä tai toisesta tee. Sekin on rakennettu paikkausperiaatteelle. Tunnustaen ettei ole järjestelmällistä vaihtoehtoa.
Mietinkin. Onko Vasemmistoliitto (yleensä vasemmisto) oikeasti kyvytön vastaamaan nykyisiin haasteisiin. Vieläkö taustalla vaikuttaa Neuvostoliiton hajoaminen? Pelätäänkö yleensä yhteiskunnallisen keskustelun avaamista. Vai ollaanko siinäkin suhteessa kyvyttömiä.
Samainen ongelma on ay-liikkeen puolella. Puuttuu analyyttinen yhteiskunnallinen keskustelu ja tutkinta. Jotenkin eletään vielä kaukana menneisyydessä. Ay-liike ja poliittinen vasemmisto on ikään kuin integroitunut vallitsevaan olotilaan.
Nyt tarvitaan rohkeita avauksia. Analyyttistä keskustelua. Siltä pohjalta sitten uuden kaltaista toimintaa yhteiskunnan kehittämiseksi. Ennen kaikkea suuntaan jossa jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla. Myös pienituloisilla ja tulonsiirtojen varassa elävillä. Tarvitsemme myös visioita suuntaan jossa jokaiselle taataan työpaikka, sellaisille, jotka ovat työikäisiä ja , - kykyisiä. Ei liene paljon vaadittu että yhteiskunta ottaa työtarpeen huomioon ja perustaa julkiselle sektorille vaadittavat noin 200000 työpaikkaa. Sosiaali-, ja terveystoimi tarvitsee paljon väkeä. Mutta muitakin mahdollisuuksia on. Energian turvaaminen, ympäristönhoito, julkinen liikenne, tietoliikenne, elintarvikehuolto, infrastruktuuri kokonaisuudessaan jne. Tuota kautta työpaikat maksaisivat itse itsensä. Kokonaisvaltainen kiertokulku rahojen osalta edesauttaisi koko kansantaloutta. Satsaaminen esim. noihin työpaikkoihin hyödyttäisi kaikkia, niin julkista kuin yksityistäkin sektoria. Kysynkin, miksei niin voi tehdä. Kuka politiikan tekijöistä vastaa?? Vanhanen, Lipponen, Heinäluoma, Korhonen??? Kenellä on kykyä?? Vai vastaako joku muu?


Erkki Piiroinen