Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suomalainen omistus kotimaisissa yhtiöissä.

Osakkeiden myyntivoittoverotus ?


Yritykset mittaavat ulkomaisten omistusosuutta yrityksissään, onko kotimainen omistus pahasta ? Näin voisi luulla ainakin yritysten halusta lisätä ulkomaista omistusosuutta yrityksissään. On laadittu jopa kaavioita, joissa ylpeillään ulkomaisen omistuksen osuudella yhtiössä ???

Suomalainen osakkeenomistaja sai ennen myydä yli 10 vuotta omistamansa osakkeet verottomasti. Ja vielä muistan ajan, jolloin raja oli 5 vuotta. Nyt yli 2 vuotta saat vähentää hankintameno olettamana 20 % ja 10 vuotta 40 %. Hankintahinnassa ei huomioida rahanarvon heikkenemistä, joka voi jo kymmenessä vuodessa olla melkoinen. Vuodesta 1995 – 2005 on 10:n euron ostovoima laskenut 1,65 euroa, tätä ei kuitenkaan huomioida mikäli 40 % hankintameno olettama ei alitu, eli osake ei ole noussut tarpeeksi. Tämä on kuitenkin pientä verrattuna ajanjaksolle 1985-1995 inflaatio vaihtelee valuutasta huolimatta., tuolloin ostoarvo olisi tippunut jo 4,92 euroa.

Suomalaisten yritysten omistusten pitää kuulua Suomalaisille. Hallituksen ja eduskunnan on saatava omistuksen suunnanmuutos aikaan. Samalla kansalaisia patistetaan säästämään nykyistä enemmän, eläketulo ei tulevaisuudessa enää riitä ja suositellaan vapaaehtoisia eläkesäästämisen muotoja. Jos ihmisille tarjottaisiin oikeudenmukaisempaa osakesäästämistä, antaisi se turvaa myös vanhenevalle väestölle.

Ehdotankin seuraavaa: Hankinta olettama kasvaisi joka omistusvuosi 1/15 *100= 6,67 %. Eli 2 vuotta olisi vain 13,33 % hankintameno olettama ja 10 vuotta olisi jo 66,67 % hankintameno olettama. Viidentoista omistusvuoden jälkeen osakkeet saisi myydä verovapaasti. Tämä antaisi oikean signaalin pitkäaikaiselle säästämiselle ja sijoittamiselle.

Kaikki osinkotulot, jotka jäisivät kotimaahamme pönkittäisivät kansantalouttamme pitemmällä tähtäimellä paremmin, kuin lyhytaikainen myynti. Kaikkea ei pidä mitata osavuosikatsauksessa tai edes vuosikatsauksessa vaan katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.


Perussuomalaisten Uudenmaan vaalipiirin
Kansanedustajaehdokas 2007
Jyrki Vaskela