Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Hallitus rähmällään

Hallitus vaikenee budjetin yhteydessä häveliäästi ulkomaisten sotamäärärahojen lisäyksestä. Puolustus- ja ulkoministeriön budjetit kuitenkin kasvavat. Innokkaimmat sotalordit ja natoilijat ovat lisäämässä Suomen sotavoimia USAn miehitysjoukkojen rinnalle Afganistaniin. Tämä on Suomen vuosikymmeniä rakennetun rauhanpolitiikan vastaista ja täysin vastuutonta muutamien poliitikkojen oman profiilin nostoa. NATO-kouhotukselle toki löytyy samoista piirteistä enemmänkin kannattajia. Minusta Suomen sotilaallinen läsnäolo Afganistanissa voitaisiin supistaa kahteen tuhoamisyksikköön, ministereihin Häkämies ja Kanerva.

Kaikki muu osallistuminen USAn sotatoimiin tai niiden jälkihoitoon pitäisi lopettaa. Irakin ”jälleenrakennukseen” ei pitäisi osallistua kuten ei myöskään mihinkään, edes ns. humanitaarisiin operaatioihin Afganistanissa. Kaikki tuki sotatoimille, välillinenkin, pitäisi lopettaa. Sama koskee USAn lisäksi tietenkin kaikkia muita miehittäjiä, kuten Venäjää Tsetseniassa, Kiinaa Tiibetissä ja NATOa Kosovossa. Valtion yritystuki Ahtisaaren busineksille pitäisi lopettaa.

Edellä olevasta lienee helppo päätellä, että kannatan Suomen irrottamista EU:n sotajoukoista (hitaista ja nopeista) ja pitämistä kaukana NATOsta. Myös ns. siviilikriisinhallinnan suhteen.

Budjetissa ei koroteta kehitysapua. Päinvastoin, se pienenee inflaation verran. Suomen tulisi ohjata huikea 0,44 % bkt:sta tukensa siten, että se edistäisi köyhien alueiden itsenäistymistä vielä edelleen jatkuvasta siirtomaavallasta, jota pidetään yllä maailmanpankin, IMF:n ja YK:n ohjelmilla. Samalla tulisi edistää ilmastonmuutoksen hillintää siten, että nuo köyhät alueet voisivat pysyä ihmisasutukselle kelvollisina. Tuki tulisi ohjata kokonaan paikallisen koulutuksen ja tutkimuksen järjestämiseen. Yksi juuri nyt nopeasti tehoava kohde olisi aurinkoenergian hyödyntäminen. Viemällä tietoa ja aluksi vaikka itse tekniikkaakin (joka kuitenkin jatkossa pitäisi tuottaa käyttöalueillaan) suunnilleen kravun ja kauriin kääntöpiirien välille sijoittuviin köyhiin maihin, ne saattaisivat pystyä hiljalleen irtautumaan G8-miehityksestä. Sähkölle ja vedylle on jo lähivuosikymmeninä valtava kysyntä. Aurinkoenergialla niitä voitaisiin tuottaa kaikkein tehokkaimmin yllä mainituilla alueilla.

Koulutusta ja koulutuksen koulutusta tulisi viedä ja tukea täysin riippumatta esimerkiksi saavan alueen uskonnollisista ja varsin pitkälle muistakin yhteiskunnallisista oloista. Paikallista kulttuuria pitää kunnioittaa. Rahan diktatuuria, siis ”läntistä demokratiaa” tai edes aitoa demokratiaa – mitä se sitten lieneekään – ei pidä yrittää viedä. Lähetyssaarnaajien aika on jo ohi. Väen koulutustason kasvaessa ihmiset järjestävät yhteiskuntansa heille parhaalla tavalla. Ehkä esimerkiksi suomalainen kunnallishallintomalli ei olekaan Afrikan savanneille sopiva. Ontuuhan se täälläkin. Koulutuksessakin tulisi keskittyä teknisluontoiseen ja ehkä jossain määrin kaupalliseen tietoon. Yhteiskuntatieteet tulisi jättää kunkin kulttuurin omaksi asiaksi.  Jos haluttaisiin estää viedyn hyvän väärinkäyttö vain eliitin tai ulkomaisen pääoman hyväksi, voisi toki olla ehtoja koulutuksen ilmaisuudesta ja vapaudesta kaikille kohdemaan asukkaille ja vain heille.

Suomen panostus kehitysapuun sekä YK:n, EU:n, USAn ja NATOn operaatioihin on niin pieni yhteensäkin, että se tulisi kohdentaa hyvin täsmällisesti. Suomen koulutusjärjestelmää pidetään maailmalla hyvänä, aiheellisesti tai ei. Miksi sitä tietoa ja osaamista ei siis käytettäisi.

VmH