Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: TUPOttomuutta

Veli-Matti Hurskainen writes:
Palkansaajien ja työnantajien etujärjestöjen sekä maan hallituksen välinen tulopoliittinen sopimus, TUPO on pitänyt Suomen työelämän pitkään kohtuullisen tasapuolisena eri tahoille ja palkkakehityksen maltillisena. Tästä on seurannut mm. alhainen inflaatio (toisin kuin eurostoliittolaiset väittävät, sen todistaa mm. monien muiden euro-maiden meitä korkeampi inflaatio) sekä huomattavaa vakautta ja ennustettavuutta työelämään. Tämän on – verotusitkunsa seassa – todennut useaan otteeseen mm. Nokian ja metsäteollisuuden johto. Nykyinen hallitus, erityisesti sen EK:n poliittinen siipi, kokoomus otti tässäkin asiassa uuden suunnan.

TUPOt eivät ole olleet pelkkiä palkkaratkaisuja. Niihin on aina liittynyt yhteiskunnan taholta lainsäädäntöä ja muita toimia. Verotukseen, työehtoihin, sosiaalipolitiikkaan, koulutukseen, infrastruktuuriin, yritystukiin. Sekä kirjoitettuja sopimuksia että annettuja (ja täytettyjä) lupauksia. TUPOt ovat olleet jossain vaatimattomassa mitassa myös solidaarisia niille, joille palkkakehityksellä ei ole väliä, palkkaa kun eivät saa. Näin huolimatta siitä, että TUPOt eivät ole lähteneet minkään osapuolen solidaarisuudesta ketään kohtaan vaan puhtaasta hyödyntavoittelusta. Varsinaisen kolmikannan lisäksi on ollut välillisiä hyötyjiä, mm. kuluttajat.

Nyt työnantajien ja EK:n edusmies Jorma Ollila meni TV:n lauantaiseurassa kertomaan porvarien pyrkimyksen, että tulopoliittisia kokonaisratkaisuja (TUPOja) ei enää tulevaisuudessa tarvita, vaan markkinavoimat osaavat päättää työntekijöiden, työnantajien ja valtion asemesta, miten palkat, tasa-arvo ja työlainsäädäntöä kehitetään. Onpa onnetonta, jos tällainen käsitys leviää. Vaikuttaa siltä, että aiemmin matkapuhelinalalla menestyneellä Jorma Ollilalla ei enää taida olla yhtä päteviä neuvonantajia kuin Nokian aikoina. Kolmikannalla ja TUPOilla on ollut suuri vaikutus Suomen kilpailukykyyn ja tasa-arvoiseen kehitykseen. Nykyinen hallitus hyväksyi nopeasti työnantajien vinkin perusteella, ettei nyt tarvita TUPOa. Inflaatio kasvaa, hinnat nousevat, palkkojen reaaliarvo laskee, mutta pääoman arvo nousee tuottavuutensa myötä. Hyöty menee palkansaajilta reaalipääoman omistajille. Heikoimmat menettävät eniten ja vahvimmat voittavat eniten. Tasa-arvo heikkenee. Työolot ja työlainsäädäntö eivät kehity, kun kolmikantaa ei ole.

Jukka