Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(3): Kansanvaltaisuutta hallintoon

Veli-Matti Hurskainen writes:
Maakunnat saavat rahoituksensa suoraan valtion budjetista. Kunnilla säilyy nykyinen verotusoikeus. Malli ei olennaisesti muuta kuntien ja valtion välistä verotulojen käyttöä.
Sairaanhoitopiirit, terveys- ja sosiaalitoimen kuntayhtymät, maakuntaliitot ja kuntien peruspalveluihin liittyvät toiminnot lakkautuvat. Henkilöstö siirtyy valtion henkilöstöksi. Valtion puolella lääninhallinto lakkaa ja henkilöstö siirtyy maakuntiin.

Voisi myös ajatella, että verotusoikeus siirrettäisiin kunnilta maakunnille. Pienimuotoinen hallinto kevenisi kunnissa.

Milläs kunnat sitten rahoittaisivat toimintansa? Ehdotin jo valtionosuuksien poistoa. Vaikka isot, raskaat peruspalvelut siirtyisivätkin maakunnille

Tuossa oli ajatukseni, että maakunnat verottaisivat maakunnallisiin ja kuntiensa tarpeisiin. Verotushan kaiken aikaa yksinkertaistuu, siihen ainakin pyritään. Valtion verottaisi edelleen valtakunnallisiin tarpeisiin.

Jukka Kivi