Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

PARAS ei toimi

STT 16.4.08:

<lainaus alkaa>
”Kunta- ja palvelurakenneuudistus ei ole selvityksen mukaan parantanut palveluja. Valtiovarainministeriön tilaama selvitys paljastaa, että kuntaliitoksissa on edetty ripeästi, mutta palveluja ei ole juuri kehitetty.
Keskustalaisen hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen mielestä Paras-hankkeessa onkin siirryttävä rakenteista palvelujen järjestämiseen ja niiden sisältöihin.
Kuntien määrä vähenee ensi vuoden alusta todennäköisesti 65:llä.
Maaliskuussa oli 26 kunnassa vielä tekemättä lain vaatima ratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla: kunta ei ole toteuttamassa kuntajaon muutosta, kunta ei ole mukana yhteistoiminta-alueella eikä kunta täytä 20 000 asukkaan väestöpohjavaatimusta.
Kaksi tutkijaa esittää maaseudun kehittämiseksi peruspalvelujen siirtämistä kunnilta valtion vastuulle. He perustelevat esitystään sillä, että maaseudun kunnilla on ikä- ja ammattirakenteen takia asukasmäärään suhteutettuna erityisen raskaat palveluvelvoitteet.
Erikoistutkija Tuomas Kuhmosen ja professori Hannu Niittykankaan kirja Maaseudun tulevaisuus – ajattelun käsikirja julkaistiin tänään. ”
</lainaus päättyy>

Sen lisäksi, että perupalvelut tulisi siirtää valtion vastuulle, ne pitäisi säilyttää demokraattisessa valvonnassa. Tämä tapahtuisi parhaiten yhdistämällä maakuntahallinto ja valtion aluehallinto ja sijoittamalla peruspalvelut tämän yhteisen, kansanvaltaisen hallinnon alaisuuteen. Maakunnan itsehallinnon aste olisi hyvä olla jossain Ahvenanmaan itsehallinnon ja Kainuun maakuntahallintokokeilun välimaastossa.

Kiviniemi on tuossa kannanotossaan vuosia myöhässä ja yrittää vain paikata omiensa  - mahdollisesti ihan omiaankin  - virheitä. Eihän palveluiden uudistus olisi koskaan saanut lähteä liikkeelle rakenteista vaan palveluiden itsensä kehittämisestä. Vahinko on jo tapahtunut, palveluiden tuottaminen on täysin sekaisin ja kunnat on ajettu epäpyhiin, lähes teknisiin liittoihin – ja suuriin riitoihin – keskenään. Nyt viimeistään olisi oikea hetki pysäyttää sekä PARAS-prosessi että valtion aluehallinnon ”uudistus” ja miettiä asiat rauhassa uudestaan. Oikeaa, minkään sanelemaa kiirettähän ei ole. Ellei sellaisena pidetä vaalikauden lyhyyttä.

VmH