Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: Viidennen ydinvoimalan jälkeen tarvit

Jukka Kivi kirjoittaa:
Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela on antanut haastattelulausunnon Kauppalehdelle. Hänen mielestään sähkön kulutuksen kasvu vaatii Suomelta viidennen ydinvoimalan jälkeen vielä yhden laitoksen.

Jukka Kivi

Laskelmien perustana lienee oletus, että Suomen talouskasvu jatkuu vilkkaana ja teollisuuden energiantarve kasvaa. Tärkeimpänä motiivina ydinvoimaan lienee energiaomavaraisuuden lisääminen ja fossiilisten polttoaineiden vähennystarve. Ydinvoima on tärkeä osa kansallista ilmastostrategiaa.
Suomessa pyörii tänäpäivänä elinvoimainen puunjalostusteollisuus, joka on suuri energian käyttäjä. Myös puun kuljettaminen metsästä prosessiin vie jonkinlaisen määrän energiaa, joka tosin on pääosin öljystä peräisin, ei ydinvoimasta.

Tietokoneiden yleistyessä ennustettiin syntyvän paperittomia toimistoja, joka olisi vähentänyt paperin tarvetta, mutta toistaiseksi talouskasvu on lisännyt paperin kulutusta ja metsäteollisuutemme on voinut hyvin.  Luulen kyllä, että tietotekniikan edelleen kehittyessä ja mm. kirjanpidon standardoinnin myötä tulevat sukupolvet printtaavat yhä vähemmän. Jo nyt yläasteikäiset omaksuvat tietoa enemmän netistä kuin maakuntalehdistä. Heistä tuskin enää tulee printtiteollisuuden suurkuluttajia.

Rakennusten lämmityksessä sähkön käyttö saattaa lisääntyä, koska uusista taloista alle 5 % valitsee öljylämmityksen. Kilowatit tehokkaasti hyödyntävä maalämpö on kasvattanut osuuttaan ja esim v. 2003 arvioidaan joka viidennen rakentajan valinneen taloonsa lämpöpumpun. Myös vanhojen öljylämmitteisten talojen saneerauksessa öljypoltin vaihdetaan usein johonkin muuhun lämmityslaitteeseen.

Kun katselee esim alla olevaa kaaviota vuodelta 2001, jossa öljyn ja kivihiilen osuus energialähteinä on lähes 40 %, voi todeta ainakin sen, että uusia energialähteitä tarvitaan.

Yhtälö, jossa ratkaistaan kotimarkkinoihin nojautuva talouskasvu ja työllisyys, energiansäätö ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on muuten melko vaikea ratkaista.

Urpo Lehtimäki

1012004_173259_0.png1012004_173357_1.png


1012004_173409_2.png