Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

E.ON sopimukset

Espoon kaupungin ja E.ONin kauppasopimukset eivät ole liian vaikeita ymmärtää, kuten jotkut espoolaiset politiikot ja kj Kokkonen julkisuudessa väittävät.
Itse olen käytännössä valmistellut joitain osakekauppoja ja yritysjärjestelyjä, joiden yksityiskohdat on muotoillut yritysjuridiikkaan perehtynyt juristi. Tätä taustaa vasten muutama nyrkkisääntö:
1. Risitiriitaisista sopimuksista on vahvempi aiemmin solmittu (E.ON/kaupunki 2001;E.ON/Fortum 2002;E.ON/kaupunki 2003)
2. Sopimuksen tekijää (E.ON) sitoo kaikki sen tekemät sopimukset, myös samaa asiaa koskevat ristiriitaiset sopimukset
3. Ristiriitaisten sopimusten vastapuolilla (kaupunki,Fortum) on oikeus vedota sopimukseen.
4. Sopimussakot ja muut sopimuksen sanktiot vaikuttavat siihen mitä ristiriitaista sopimusta tekijä (E.ON) noudattaa ja mistä maksaa
5. Kansainvälisissä yhtiöissä sopimukset muotoilevat ammattitaitoiset juristit, joilla on varmuudeksi myös vastuuvakuutukset, eikä pykälänikkaroinnissa yleensä ole virheitä. Sanktioden lisäksi omistajan tulee selvittää minkä maan lakeja sopimuksessa noudatetaan ja mitkä ovat tuomioistuimet, yleiset vai välimiesoikeudet. Sopimusriidan vienti oikeuteen on erittäin poikkeuksellinen toimenpide kansainvälisessä liikemaailmassa, siihen voi päätyä vain kokematon tai hyvin epätoivoinen taho.

Johtopäätökset:
Espoon kaupungin asema ei ole kovin vahva, koska
1. marraskuun 2003 sopimuksessa kaupunki luopui vuoden 2001 sopimuksen sanktioista ja eräistä muista sille edullisista sopimuskohdista
2. samalla kaupungin uusi sopimus 2003 on tehty myöhemmin kuin E.ON/Fortum sopimus 2002
3. kaupungin suojana olevat sanktiot ovat vuoden 2003 sopimuksessa lievät ja heikommat kuin vuoden 2001 sopimuksessa. Todennäköisesti sopimuksen E.ON/Fortum sanktiot ovat ankarammat.
4. Lähes 100%:in varmuudella E.ON konserni myy E.ON Finlandin osakkeensa Fortumille. Kaupunki ei voi omistuksen siirtoa lopullisesti estää. Teoriassa kaupunki voi yrittää oikeudenkäyntiä sopimusrikkoja E.ON konsernia vastaan, mutta oikeusprosessi olisi juridisesti todella monimutkainen asia toisin kuin sopimusten ymmärtäminen.
5. Edellä esitetyn perusteella Espoon kaupungin on taloudellisesti perusteltua ottaa Fortumin tarjous vastaan ja aloittaa asialliset neuvottelut Fortumin Espoon pääkonttorissa.

Pohdiskeltava:
Mikä on kj Kokkosen vastuu asian valmistelijana ja esittelijänä suhteessa päättäjiin. Mikä on käytetyn asianajotoimiston vastuu suhteessa Espoon kaupunkiin. Mikä on kokoomuksen ja sen kanssa asiasta päättäneiden poliittinen vastuu suhteessa espoolaisiin.

Toivottavasti Espoon kaupungin päättäjien enemmistö pystyy asian järkevään hoitoon!
                                                                                                                Jarkko Rahkonen