Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(2): Vihreää sähköä junille

Erkki Hatakka writes:
Tää "vihreän sähkön" käyttäminen olis ihan hyvä asia, jos hallitus sais aikaseks valjastaa lisää vesivoimaa energian tuotantoon.

Mikäs vika nykyisissä vihreän sähkön tuotantotavoissa on?
Käytän itsekin vihreää sähköä kahdessa käyttöpaikassa enkä ole kaivannut ”hallituksen toimia” Iijoen rakentamiseksi.

Tarkoittanet lisävesivoimalla Vuotoksen ja Kollajan altaiden rakentamista? Nämähän näyttävät kulkevan käsi kädessä ydinvoimalobbauksen kanssa. Noiden altaiden ympäristövaikutukset, myös kasvihuonekaasujen tuotto ovat niin valtaisat, ettei niiden varaan rakennettava vesivoima (max. 2 % sähköntuotannosta) koskaan ehdi korvaamaan aiheutettua vahinkoa. Lisäksi tietenkin tulevat haitat paikallisväestölle ja sikäläisille elinkeinoille, mutta nehän ovat vain periferian alkuasukkaita, mitä niistä.

Ja minä lasken myös ydinvoiman ympäristöystävällisiin energian tuottamismuotoihin. Onhan se toista kuin esim. hiilen käyttö, jota esiintyy tänäkin päivänä.

Ydinsähkö on kaukana vihreästä eikä oikeastaan kuulu edes samaan keskusteluun.

 Turpeen käytön ympäristöystävällisyydestähän käydään Euroopan parlamentissa edelleen kiihkeää keskustelua. Ja hakkeen käyttö esim.Joensuussa on ihan OK. Pohjois-Karjalastahan haketta löytyy runsaasti Joensuun voimalan tarpeiksi.

Turpeella tai hakkeella ei Suomessa varsinaisesti tuoteta sähköä. Se on pelkästään lämmöntuotannon pieni sivutuote.

Turpeen tuotanto muilla soilla kuin suopohjaisilla pelloilla ja lämmön (& pienen sähkömäärän) tuotanto turvetta polttamalla tuottavat enemmän hiilidioksidia ja metaania ilmakehään kuin tuotantoalueille istutettava metsä tai ruokohelpi pystyvät ensimmäisen sadan vuoden aikana sitomaan. Nykyisellä tuotanto- ja käyttötavalla turve ei ole ympäristöystävällinen energianlähde. Turpeen uusiutuvuuskin on varsin tulkinnanvarainen, uusiutuminen takaisin turvesuoksi kun kestää noin 1.000 vuotta. Lisäksi suo alkuvaiheessaan on melkoinen metaanin lähde.


 Mutta muuten taitaa olla viisaampaa jalostaa puuta paperiksi tai sen raaka-aineeksi kuin polttaa sitä kovin paljon nykyistä laajemmin energian tuottamiseksi?

On valitettavan yleinen harhaluulo, että kukaan olisi vakavissaan ehdottamassa kuitu- tai tukkipuun käyttöä energiantuotantoon. Puun käytön suunnitelmat lähtevät järkevästi joko hakkuutähteiden ja pienpuun (harvennuspuun), metsäteollisuuden tähdepuun ja muun oheisaineksen tai erikseen viljellyn energiapuun (käytännössä pajun) käytöstä.

Tietenkin vihreän sähkön tuotantoa tulee mahdollisimman voimakkaasti lisätä käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä ja hyödyntämällä jätteet (sekä yhdyskuntajäte että jätevesien liemet). Hajautettu tuotanto lähellä käyttöpaikkaa  käyttämällä kaikkia mahdollisia energianlähteitä on ainoa keino lisätä uusiutuvan energian tuotantoa riitävästi korvaamaan kivihiili ja öljy. Olemme tässä suhteessa pahasti esimerkiksi Ruotsia jäljessä.

VmH

Ps. Kaikkein vihreintä sähköä on se, joka jätetään käyttämättä.