Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Mitä mieltä NATOsta?

2142002_111745_0.pngMitä mieltä NATOsta?

Sotilaallinen asetelma Euroopassa on viime vuosien aikana muuttunut paljon. Varsovan Liittoa ei ole enää. NATOlta on kadonnut kylmän sodan vastapuoli. Euroopan Unioni on luopunut WEU:n rakentamisesta ja sen jäsenmaat kehittävät NATOa. Eli NATO on muuttunut. Mutta USA on edelleen vahvasti mukana NATOssa. Itse asiassa NATO oli aika hampaaton ilman USAn voimaa Balkanin sotilasoperaatiossa. Monet Itä-Euroopan maat ovat mukana NATOssa ja monet sinne pyrkivät. Kolme Pohjoismaata on siellä mukana. NATO ja YK toimivat monissa asioissa yhteistyössä.

Suomi ei ole enää puolueeton, joskin liittoutumaton. Suomi on mukana NATOn kumppanuusohjelmissa. Suomi on teknisesti lisännyt materiaalihankinnoissaan ja johtamisjärjestelmissään yhteensopivuuttaan NATOn standardien kanssa. Enää ei pidetä tärkeänä yhteensopivuutta esimerkiksi venäläisen teknologian kanssa. On hankittu Hornetit, joilla on jo osallistuttu Keski-Euroopassa harjoituksiin. Viestintä- ja valvontajärjestelmiä on kehitetty. Muutamien lentokenttien ja satamien tietoja aiotaan antaa NATOn käyttöön, jotta hätätilanteissa ja harjoituksissa yhteistyö olisi juohevaa.

Siltä vaikuttaa, että Suomi pyrkii yhä läheisempään yhteistyöhön NATOn kanssa kuten muutkin Euroopan maat. Suomen liittymisestä NATOon ei kuitenkaan ole kysymys, vaikka liittymisen edellytykset näyttävät kaiken aikaa lisääntyvän. Jokainen maa päättää itse poliittisesti liittymisestään ja myös jokainen NATOn jäsenvaltio päättää omalta osaltaan uuden jäsenen hyväksymisestä. Mielipidetiedusteluissa kansalaiset eivät ainakaan tässä vaiheessa kannata jäsenyyttä. Mutta keskustelun pitää olla avointa.

Jukka Kivi