Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sotarikostuomioistuin ja syytesuoja

Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC on perustettu. Hyvä asia ja korkea aika. Sotarikoksia on tapahtunut aikojen saatossa paljon ja niitä tapahtuu vastakin. Nyt niihin päästään puuttumaan kansainvälisellä tuomioistuimella. Se merkitsee, että sotilaskoulutuksessa ja muussakin kasvatuksessa opitaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja muita hyvä arvoja.

YK:n turvallisuusneuvosto on kuitenkin juuri päättänyt, että Yhdysvaltain rauhanturvaajia ei voida syyttää yhden vuoden aikana. Voidaan tietysti kysyä, miten YK voi tehdä tuollaisia päätöksiä. Vastaus on, että Yhdysvaltain kiristyksen ja painostuksen alaisena. Heti päätöksen jälkeen Yhdysvaltain YL-lähettiläs John Negroponte varoitti muita maita "varautumaan vakaviin seurauksiin", jos kukaan ameikkalainen joutuu kansainväliseen oikeuteen.

Minua kyllä ihmetyttää asia eniten Yhdysvaltain kannalta. Sotilaat haluavat yleensä olla ammattiylpeitä. Halutaan olla kyvin koulutettuja, tehokkaita, osaavia ja oikeudenmukaisia  Nyt kuitenkin ajatellaan, että USA-lainen sotilas ei osaa tai ei halua tai hänen ei tarvitse olla syyllistymättä sotarikoksiin ja sen vuoksi häntä ei voisi syyttää rikoksista. Mielestäni Yhdysvaltain mahtavan suuressa armeijassa olisi koulutuksen tasoa nostettava niin, että sotilaat ymmärtävät, mikä on väärin ihmisoikeuksia vastaan ja mikä on rikollista.

Nyt syntynyt päätös saattaa houkuttaa amerikkalaissotilaita sotarikoksiin. Myöskin on vaara, että sotilaskoulutuksessa, kotikasvatuksessa ja muussa koulutuksessa ihmisoikeudet ja muut kunnioitettavat arvot eivät juuri amerikkalaisten kohdalla kehity samalle tasolle kuin muissa maissa. Hyvälle sotilasorganisaatiolle ei riitä, että on tehokkaat ja kalliit asejärjestelmät, mutta sekundaluokan sotilaat.

Jukka Kivi