Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(4): Natoihmettelyjä

Euroopan yhdentymisen toinen vaihe Hiili- ja Teräsyhteiasön perustamisen jälkeen oli Euroopan puolustusyhteisön perustamishanke. Sillä haluttiin sitoa Länsi-Saksa Länsi-Eurooppaan. Hanke kaatui aloitteentekijä ranskan parlamentissa ensimmäisen kerran v. 1952 ja uudelleen 1954. Tämän jälkeen kaivettiin naftaliinista WEU, josta tuli EEC:n puolustusulottuvuus. Se toimi puolustusministereiden ja ylipäälliköiden keskustelukerhona 90-luvulle. Silloin Ranska ja Saksa ryhtyivät perustamaan monikansallisia interventiojoukkoja. Puhuttiin Naton eurooppalaisesta pilarista.
Nyt Konventissa suuret aat haluavat laajentaa tätä Euroopan armeijaa. Siihen voisivat liittyä kaikki halukkaat EU-jäsenet. Hägglund tarkoittanee tämän joukon alistamista NATOn komentoon.
Mielestäni silloin tapahtuu merkittävä suvereniteetin siirto Euroopasta USA:lle.