Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: Villasukkaturvatakuut

Jukka Kivi writes:
Suomi arkailee Euroopan Unionin sotilaallisten turvatakuiden kanssa, koska se on taatusti tulkittava liittoutumiseksi.

Peruskuviohan on sellainen, että sotilaallinen turvatakuu sisältää takuun saada muilta sotilaallista apua ja velvoitteen antaa muille sotilaallista apu

Näin on ja periaate on selvä NATO-jäsenmaiden osalta, joihin EU:n jäsenten enemmistö kuuluu. EU ja sen korkeimpien sotilaiden komissio on suomalisen kenraali Hägglundin, johdolla laatinut monipuolisen yhteistyöverrkon eri tilanteiden varalle. Lyhyesti sanottua se merkitsee mm. että EU:lla on mahdollisuus käyttää sopimusten mukaan NATO:n voimavaroja suurissa kriiseissä. EU:lla on siis myös NATON sotilaalliset turvatakuut, jotka koskevat siis myös kaikkia EU:n jäsenmaita ja siten myös liittutumattomia jäseniä Suomea, Ruotsia,Irlantia ja Itävaltaa. Vaikka sotilaalliset turvatakuut ovat olemassa kaikkiin nyt näkyvissä oleviin uhkatilanteisiin (siis tällä vuosikymmenellä) on Suomen edelleen pidettävä NATO_jäsenyysoptiota avoinna pitkän ajan turvatakuiden varmistamiseksi. Seuraavan kerran NATO voi ottaa uusia jäseniä v 2006. Suomella on riittävästi aikaa käsitellä tät asiaa vuonna 2004 hallituksen selonteon pohjalta.

Sotilaallisen turvallisuuden lisäksi on EU:ssa (ja useiia maissa) ikäänkuin seuraavalla tasolla kriisinhallina ja terrorismin torjunta. EU.ssa on perusteetu näitä tehtäviä varten kriisinhallintajoukot, joihin eri maat ovat kouluttaneet joukkoja yht. 50 000 - 60 000 henkilöä. Suomi on kouluttanut sen vastulla olevan joukon, joka on sovitussa valmiudessa aina. Myös nämä joukot voivat sopimuksen mukaan käyttää mm. NATON kuljetuskapasiteettia ym resursseja.

Liitoumistemistä voidaan keskustella loputtomiin, koska eri keskustelijat tarkoittavat eri tilanteissa  eri asioita.
Edellä esiteyn perusteella Suomi ei ole sotilaallisesti liitoutunut, koska se ei ole sotilasliiton jäsen eikä Eu ole puolustus- tai sotilasliitto.
Suomi on liittoutunut EU:iin sen jäseneä. HVK:ssa neuvottelussa olevat puolustus, turvallisuus pykälät eivät koske sotilaallisia turvatakuita eikä sotilaallisia operaatioita. Kysymyksesssä on EU:n jäsenten solidaarisuuden syventäminen ja tiivitäminen, jotka koskevat lähinnä terrorismin vastustamista ja EU:n piirissä olevia paikallisia kriisejä, siis edllä kakkoskappaleessa mainittuja asioita ja joukkoja. Lisäksi on ollut esillä Ranskan ja Saksan esityksestä ns. rakenteellisa uudistuksia, joihin kuuluu mm. erityisten stratgisten esikuntien perustamista. Jälkimmäisten osalta NATO ja päämaa Yhdysvallat vaativat päälekkäisyykisen välttämistä.

Vakavassa asiassa en edes leikisti puhuisi mistään villasukkaoperaatioista enkä siitä että Suomi muka arkailee asiassa. Suomen valtion johdossa asia on täysin hallinnassa, Suomen kansa vastustaa NATOA. Arkailua ei ole  kuulla kansaa. Kuten edelläkin on viitattu NATO-asiaakin valmistellaan ja selvitetään kansalle perusteellisesti rauhassa ja tulee ratkaisuun viimeistään seuraavissa eduskuntavaaleissa. JOS NYT PÄÄTETTÄISIIN NATO-JÄSENYYDESTÄ PÄÄTÖS OLISI KIELTEINEN. Siis valmistellaan asiaa rauhassa ja viivyttelemättä kun ei missään jäniksen selässä olla.