Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

M/s Roslagenin havainto, jatkotiedote

SMMV: Uutinen
14.4.2004
M/s Roslagenin havainto, jatkotiedote
Roslagenin havaintoa ei kyetä vahvistamaan. Liioin ei ole poissuljettavissa, että havaittu kohde olisi ollut vedenalainen. Tutkimuksia jatketaan edelleen, mutta uutta ei enää ole odotettavissa.
Länsi-Suomen merivartioston tiedote meneillään olevasta tutkimuksesta koskien matkustaja-alus Roslagenin ilmoittamaa havaintoa Ahvenanmerellä Ahvenanmaan länsipuolella 8.4.2004 Roslagenin ilmoituksen johdosta suoritetussa Länsi-Suomen merivartioston suorittamassa tutkinnassa on selvinnyt seuraavaa. 8.4. torstaina klo 1646 aikaan matkustaja-alus Roslagenin yliperämies havaitsi aluksen tutkalla tuntemattoman maalin Solovjevan kasuunin tienoilla Suomen aluemerellä aluksen vasemmalla puolella. Kohteen kulkusuunta oli kohti etelää. Roslagen oli matkalla Ruotsin Grisslehamnista - Eckeröön Ahvenanmaan länsipuolella. Maali oli törmäyskurssilla Roslagenin kanssa, eikä näyttänyt merkkejä väistämisestä. Aluksen komentosillalta havaittiin kaksi erillistä mastoa, n. 1,5 m:n korkeudella merenpinnasta, joissa oli tutka-antenni molemmissa. Aluksen sillalla havaintoa tekemässä oli kapteeni, perämies ja kansimies, jotka kaikki näkivät kohteen. Klo 1703 Roslagen teki jyrkän väistöliikkeen oikealle yhteentörmäyksen välttämiseksi. Etäisyys kohteeseen on ollut lyhimmillään n. 700 m. Samalla kyseinen kohde teki myös väistöliikkeen vasemmalle. Väistön jälkeen kohde jäi Roslagenin taakse ja hävisi näkyvistä. Samalla myös tutkamaali katosi. Tunnistamaton kohde ei ole ollut missään vaiheessa Suomen sisäisillä aluevesillä eikä Ahvenanmaan demilitarisoidulla alueella. Klo 1708 -1719 Roslagenilta havaittiin vielä uusi tutkamaali Solovjevan kasuunin edustalla, mutta siitä ei saatu optista havaintoa. Tämän jälkeen Roslagen ilmoitti havainnoistaan radiolla merivartiostolle. Länsi-Suomen merivartioston ulkovartiolaiva Uisko sekä Enskärin ja Storklubbin merivartioaseman partioveneet lähetettiin heti paikan päälle varmistamaan havaintoa ja alueella tehostettiin tähystystä. Alueelta ei ole havaittu eikä löydetty etsinnöistä huolimatta mitään silminnäkijähavaintoa tukevaa. Roslagenille ei tapauksesta syntynyt vahinkoja ja se jatkoi matkaa normaalisti Eckeröön. Merivartioston omilla eikä millään muillakaan valvontavälineillä ei ole kyetty vahvistamaan havaintoa, joten Roslagenin havainnot ovat jääneet ainoiksi havainnoksi kohteesta. Kohdetta ei ole havaittu vedenalaisella valvonnalla eikä siitä ole saatu myöskään muita optisia havaintoja. Vallitsevista sääolosuhteista johtuen harha- ja heijastemaalien todennäköisyys on ollut suuri. Näkyvyys alueella oli hyvä, mutta keväiselle kauniille ilmalle tyypillisesti kuulaan sään ja lämpötilaerojen vuoksi keli on ollut otollinen myös kangastusilmiöille. Roslagenilta tehtyjä optisia havaintoja on pidettävä varsin luotettavina. Niiden perusteella ei kuitenkaan kyetä tunnistamaan kohdetta. Havainto on tehty aluemerellä, jonka kautta myös sota-aluksilla ja siten myös sukellusveneillä on oikeus rauhanomaiseen kauttakulkuun. Sukellusveneiden osalta tämä tarkoittaa kulkua selvästi pintakulussa ja kansallislippu nostettuna. Tapausta koskeva aineisto on pääosin jo koossa eikä selventävää materiaalia ole enää odotettavissa. Tutkimuksessa ei ole tullut esille seikkoja, jotka yksiselitteisesti osoittaisivat, että alueella olisi ollut sukellusvene. Toisaalta ei tietenkään voida täysin sulkea pois sitäkään vaihtoehtoa, ettei alueella jonkinlaista vedenalaista toimintaa olisi ollut. Tarvittaessa tietoa asiasta Länsi-Suomen merivartioston tiedotuspuhelin 0204107474.