Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

NATOn rakenteen kehittämisestä Euroopassa

Minä kannatan Euroopan ja Pohjois-Atlantin toisella puolella olevan maanosan Pohjois-Amerikan välistä puolustuksellista yhteistyösopimusta (NATO). 
Euroopan osapuolena pitäisi olla Euroopan unioni. Silloin se kattaisi myös unionin jäsenmaat, joilla ei ole mahdollisuutta antaa taistelijoita muualla käytäviin taisteluihin. Samalla se olisi unionin osalta organisoitu samalla tavalla kuin unionin muutkin toimialat. Malli vahvistaisi Euroopan turvallisuutta.
Niille parille NATOn Euroopan jäsenmaalle, jotka eivät ole Euroopan union jäseniä, löytyisi varmasi tyydyttävä ratkaisu.
Pitäisi vaan nyt löytää sellainen maa ja vaikka kyseisen maan presidentti, joka toisi tämänsuuntaisen ajatuksen pohdittavaksi Euroopan unionille.
Jukka Kivi