Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

eEurope 2005 –toimintasuunnitelma kehittä

eEurope 2005 –toimintasuunnitelma kehittää EU:n tietoyhteiskuntaa

Komissio on hyväksynyt uuden toimintasuunnitelman nimeltään "eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille". Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda suotuisat olosuhteet yksityisen sektorin investoinneille ja työpaikkojen muodostumiselle, lisätä tuottavuutta sekä nykyaikaistaa julkisia palveluja ja varsinkin koulutusta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös tarjota kaikille EU:n kansalaisille mahdollisuus päästä nauttimaan tietoyhteiskunnan mukanaan tuomista eduista.

Aiempi eEurope 2002-toimintasuunnitelma keskittyi Internet-liittymien lisäämiseen Euroopassa, kun taas eEurope 2005:ssä panostetaan tämän kehityksen jalostamiseen tuottavuuden kasvuksi. Keskeisenä tavoitteena on luoda laajalti saatavissa olevia laajakaistapalveluja, jotka ovat tietoturvaltaan kehittyneitä, helppokäyttöisiä ja kaikkien ulottuvilla.

Toimintasuunnitelman mukaan vuoteen 2005 mennessä Euroopassa olisi oltava nykyaikaiset julkiset verkkopalvelut erityisesti hallinnon, opiskelun ja terveydenhuollon aloilla, dynaaminen sähköisen liiketoiminnan ympäristö, laajalti saatavilla olevia laajakaistayhteyksiä kilpailukykyiseen hintaan sekä turvallinen tietoverkkoinfrastruktuuri.

Lisätietoa eEuropesta löytyy Internetistä osoitteesta: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/eeurope2005/index_en.htm