Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

.eu-aluetunnusta koskeva asetus hyväksytt

.eu-aluetunnusta koskeva asetus hyväksytty

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta Internetin nimijärjestelmässä. .eu-aluetunnuksen luominen on yksi sähköisen kaupankäynnin edistämiseen liittyvistä tavoitteista komission eEurope-aloitteessa.

Internetin aluetunnukset ovat olennainen osa Internetin perusrakennetta. .eu-aluetunnus antaa vaihtoehdon verkkotunnusten ja -osoitteiden rekisteröintiin maatunnusten (kuten .fi ja .uk) ja geneeristen tunnusten (kuten .com ja .org) rinnalle. .eu-aluetunnuksen ansiosta EU:ssa toimivat yritykset, organisaatiot ja luonnolliset henkilöt voivat hankkia käyttöönsä .eu-aluetunnuksella varustetun domain-nimen ja sähköpostiosoitteen, mikä lisää samalla Euroopan sisämarkkinoiden näkyvyyttä Internetiin perustuvilla markkinoilla.

Komission on tarkoitus käynnistää lähitulevaisuudessa tarjouskilpailu .eu-aluetunnusta käyttävien verkkotunnusten rekisterinä toimivan organisaation valitsemiseksi. Rekisterin on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio. Rekisteri luo tarvittavat tekniset ja organisatoriset järjestelmät ja rakenteet sekä ylläpitää niitä. .eu-aluetunnusten rekisteröinti on tarkoitus aloittaa tämän vuoden loppuun mennessä tai viimeistään vuoden 2003 alussa.