Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoolaiset ahkeria Internetin käyttäjiä

13.06.2003      
Espoolaiset ahkeria Internetin käyttäjiä

Internet ja sähköiset asiointipalvelut ovat lyöneet itsensä läpi espoolaisten keskuudessa. Tämä käy ilmi tuoreesta Taloustutkimuksen tekemästä selvityksestä, jossa haastateltiin neljääsataa 15-74-vuotiasta espoolaista. Tutkimuksen tilaajana oli Espoon kaupunki.

Jopa 94 % 15-74-vuotiaista espoolaisista on käyttänyt Internetiä, kun vastaava osuus koko Suomen samanikäisestä väestöstä on 72 %. Myös käsitykset Internetistä vain nuorten verkkona voi unohtaa, sillä 55-74-vuotiaista espoolaisistakin lähes neljä viidestä on käyttänyt Internetiä.
Viikoittain espoolaisista käyttää Internetiä 86 % ja päivittäin/lähes päivittäin peräti 70%. Käytön edistyneisyyttä kuvaa myös se, että 73% Internetiä käyttävistä espoolaisista käyttää verkkopankkia. Vastaava koko Suomen osuus on reilut 60%.
Espoolaiset käyttävät Internetiä useimmin kotona sekä työpaikalla. Muita ensisijaisia yhteydenottopaikkoja olivat opiskelupaikat ja kirjastot. Sähköpostiosoite on käytössä nuoremmissa ikäryhmissä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä ja 55-74-vuotiaista noin kahdella kolmesta. Keskimäärin yli puolella espoolaisista on käytössä useampi kuin yksi sähköpostiosoite.

Sähköiset palvelut kiinnostavat
Asenteet kaupungin palveluihin liittyvien asioiden hoitamiseen Internetissä ovat kaiken kaikkiaan varsin suotuisat. Kaksi kolmesta espoolaisesta on käynyt Espoon verkkosivuilla. Reilu puolet vastaajista ilmoittaa, että haluaisi asioida kaupungin palveluihin liittyen mieluiten juuri Internetin kautta.
Jo toteutetuista e-palveluista tärkeimmiksi koettiin terveyspalveluiden, kirjastopalveluiden sekä kaupungille annettavan palautteen hoitamista sähköisesti. Kuusi kymmenestä espoolaisesta pitääkin sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä.
Jatkossa erityisen tärkeänä pidetään panostamista terveyspalveluiden sähköiseen ajanvaraukseen, joka arvioitiin tärkeimmäksi kehityskohteeksi kaikissa ikäryhmissä. Myös liikuntaan liittyvien varausten ja ilmoittautumisten sekä asumiseen liittyvien hakemusten hoitamiseen sähköisesti toivoisi panostavan yli puolet asukkaista.

Tietoa haetaan palveluista ja tapahtumista
Espoon kaupungin verkkosivuilta haetaan eniten perustietoja kaupungin palveluista. Tietoja haettiin myös tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Sähköisten asiointipalvelujen merkitys korostui eritoten lapsiperheiden kohdalla, mikä viittaisi osaltaan sähköiseen päivähoitohakemukseen. Jo noin kolmannes hakemuksista kaupungin päiväkoteihin lähetetään sähköisesti.

Suurimmat esteet palvelujen käytölle ovat tiedon puute palveluista sekä puutteellinen osaaminen. Palvelujen vaikeakäyttöisyys ja tietoturvariskit eivät sen sijaan näyttäisi juurikaan hankaloittavan e-palveluiden käyttöönottoa.