Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Ilman laatu paranee Euroopassa

Ilman laatu paranee Euroopassa

Tiedote: Bryssel, 20.09.2001

Kaksi merkittävää ilmanlaatuun vaikuttavaa direktiiviä hyväksyttiin lopullisesti Euroopan parlamentissa: suurten polttolaitosten päästöjä vähentävä direktiivi sekä happamoitumista ja rehevöitymistä estävä ns. päästökattodirektiivi. Parlamentti äänesti direktiiveistä tänään, torstaina.

Päästökattodirektiivin esittelijä, parlamentin jäsen Riitta Myller (sd) iloitsee direktiivien läpimenosta ja siitä, että molempien kohdalla neuvosto joutui taipumaan lähemmäs parlamentin kantaa, mikä tarkoittaa puhtaampaa ilmaa eurooppalaisille.

Happamoituminen aiheuttaa ihmisille erilaisia hengitysoireita, allergioita ja astmaa. Rehevöityminen taas heikentää metsän kasvua ja pilaa vesistöjä ja maaperää. Nyt EU:n komissio on saanut uusia välineitä taistelussa happamoitumista ja rehevöitymistä vastaan. Jäsenvaltioille on määritelty päästörajat, joita ei saa ylittää. Sitovat rajat on laadittu vuodelle 2010. Myllerin mukaan näillä raja-arvoilla ei kuitenkaan vielä päästä tilanteeseen, jossa ihmisten terveyttä ja luonnon kestokykyä suojellaan tehokkaasti. Siksi onkin tärkeää, että neuvosto hyväksyi sovittelussa parlamentin kannan, että päästörajoja tiukennetaan välitarkistusten avulla, ja että tavoitteena on hyvä ilmanlaatu kaikkialla Euroopassa vuoteen 2020 menessä.  - Molemmat direktiivit sitovat myös tulevia EU:n jäsenmaita, huomauttaa Myller.

Kaksi ilman laatuun vaikuttavaa direktiiviä käsiteltiin yhdessä, koska merkittävin yksittäinen happamoitumista aiheuttava päästölähde ovat polttolaitoksista - erityisesti hiilivoimaloista - tulevat päästöt. Päästökattodirektiivin noudattaminen on jäsenvaltioille sitä helpompaa mitä tehokkaammin ne toteuttavat uusia arvoja polttolaitosten osalta. Energian tuotannon ohella toinen merkittävä alue, jossa päästöjä on saatava vähenemään on liikenne, Myller muistuttaa.

Lisätietoja: Riitta Myller, +358 40 504 8303