Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Länsimetro - syy vai seuraus?

Länsimetrosta keskusteltaessa kuulee toistuvasti väittämän, jonka mukaan metron
rakentamispäätöstä seuraisi tarve nykyistä tiiviimpään rakentamiseen Etelä-
Espoossa. Länsiväylässä asiaan otti kantaa Timo Soini 20.1. Metrokysymys on
noussut elämää suuremmaksi kiistakapulaksi, jota on näköjään kätevä syyttää
kasvavan kaupungin kasvukipuilusta aina viheralueiden häviämisestä
palvelutarjonnan riittämättömyyteen. Metro ei kuitenkaan sinällään
merkittävästi lisäisi rakentamista, jota kasvavassa kaupungissa tarvitaan
muutenkin. Joukkoliikenneratkaisut kuuluvat olennaisena osana yhä suuremman
asukasmäärän palvelemiseen.

Eteläisen Espoon yleiskaavassa otetaan lähiaikoina kantaa mm. siihen, miten
suuri osuus väestömäärän kasvusta alueelle asutetaan ja miten. Vasta tämän
periaatepäätöksen jälkeen olisi järkevää pohtia länsimetron
tarkoituksenmukaisuutta. Tosin metroa voidaan perustella jo nykyisillä ja
näköpiirissä olevilla asunto- ja työpaikkakeskittymillä suunnitellun reitin
varrella.

Vihreyttä on monenlaista. Monta kertaa ympäristöasioissa vastakkain asettuvat
paikallinen ja laajempi, jopa maailmanlaajuinen näkökohta. Kärjistäen voisi
kysyä, kumpi on ympäristöystävällisempää rakentamista: tiivis kaupunkirakenne
vai pientalorakentaminen Espoon metsiin, joita onneksi vielä riittää.
Kerrostalorakentaminen palveluiden ja työpaikkojen läheisyyteen ainakin
vähentää yksityisautoilua ja liikenteen päästöjä. Paikallisesti tämä tosin
merkitsee viheralueiden kaventumista, mutta viihtyisyyttä voidaan
suunnitelmallisesti lisätä esimerkiksi toiminnallisten puistojen avulla.
Viihtyvyyttä edistäisi myös toimivan julkisen liikenteen vaivattomuus.

Länsimetro maksaa. Kustannuksiin osallistuisivat Espoon lisäksi Helsinki ja
valtio omilla osuuksillaan. Yksityisrahoitustakin selvitellään. Lainarahan
käyttö on järkevää, kun on kysymys pitkäaikaisesta investoinnista
vuosikymmeniksi eteenpäin. Lainaehtojen luulisi muodostuvan edullisiksi, kun
Espoolla on tuottavat rahastonsa takataskussaan. Muutkin palvelut tulisi voida
hoitaa näillä säästöillä sekä väestönkasvun mukanaan tuomilla verotuloilla –
tuli metroa tai ei.

Ylivoimainen enemmistö espoolaisista on kannattanut länsimetroa jo pitkään.
Nähtäväksi jää, toteutuuko valtuustossa jälleen silmän- ja takinkääntötemppu
Espoon Sähkön myyntipäätöksen tapaan.


Juha Wallius
Espoon ympäristölautakunnan jäsen, sd.


--
Juha Wallius, PL 3000, Fin-02015 HUT, EU
work:+358-9-4515035 home:+358-9-8886742