Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Akateemikko Jauho pitää nykyisiä ilmastos

Akateemikko Jauho pitää nykyisiä ilmastosopimuksia näpertelynä

Akateemikko Pekka Jauho arvostelee voimakkaasti nykyisiä ilmastosopimuksia. Jauhon mukaan Kioton sopimus ei estä kasvihuonekaasujen lisäkertymistä ilmakehään ja näin ilmaston lämpeneminen jatkuu.
   - Sopimus koskee vain teollisuusmaita, lisäksi Yhdysvallat uhkaa jäädä siitä pois. Kasvihuoneilmiön estämiseksi tarvittaisiin vähintään 50 prosentin vähennyksiä päästöihin, akateemikko Jauho sanoo.
   Kioton sopimuksessa EU on sitoutunut kahdeksan prosentin päästövähennyksiin vuoteen 1990 verrattuna, Suomen tulee palauttaa päästöt vuoden 1990 tasolle.
   EU valmistelee vuonna 2005 alkavaa unionin sisäistä päästökauppaa, jolla pyritään vähentämään teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Päästökauppajärjestelmässä isoille yrityksille annetaan päästökiintiöt.
   Kiintiön ylityksestä määrätään sakot, jotka voi välttää ostamalla päästöoikeuksia muilta yrityksiltä.
   Markkinaehtoisen päästökaupan uskotaan vähentävän päästöjä runsaasti saastuttavissa yrityksissä. Maksumiehiksi tulevat yritykset, jotka jo ovat vähentäneet päästönsä.
   Suomalaisen teollisuuden etujärjestö Teollisuus ja Työnantajat, TT pelkää päästökaupan heikentävän EU-maiden teollisuuden kilpailukykyä, erityisesti jos Yhdysvallat ei ratifioi Kioton sopimusta.
   Helsingin kauppakorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan päästökauppa on kuitenkin Suomen kansantalouden kannalta edullisin vaihtoehto täyttää Kioton sopimuksen tavoitteet.
   Yhdysvaltain keskilännessä nelisenkymmentä yritystä on aloittamassa vapaaehtoisen päästökaupan, jonka uskotaan jatkossa leviävän koko maahan.

Lähde: Turun Sanomat 030103