Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Lohen vaellusta tutkitaan radiolähettimien avulla

Lohen vaellusta tutkitaan radiolähettimien avulla
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tutkii lohen ja taimenen vaellus- ja lisääntymiskäyttäytymistä Oulujoella kuluvan kesän ja loppuvuoden aikana. Vaellusta tutkitaan radiolähettimien avulla.

Tutkimuslaitos selvittää muun muassa Merikosken kalatien toimivuutta, kartoittaa potentiaalisia kutu- ja poikastuotantoalueita sekä seuraa lohien ja taimenien liikkeitä. Kalateiden toimivuuden lisäksi hankitaan tietoa kalojen käyttäytymisestä patoaltaassa ja sivujoissa sekä mahdollisesta luonnonlisääntymisestä.

Kalojen vaellusreittien ja lepopaikkojen sijaintitietoja voidaan hyödyntää kalastuksen ohjaamisessa ja kalastuspaikkojen rakentamisessa.

Kalojen sijainti tullaan merkitsemään kartalle, joka on nähtävissä ympäristöhallinnon ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ppo. Kalat paikannetaan paikkatietojärjestelmällä, jonka avulla sijaintitiedot siirretään kartalle. Karttaa tullaan päivittämään viikoittain.

Lähde: Tietoyhteiskunta.fi