Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(4): Vihreää sähköä junille

Erkki Hatakka writes:
En kaikesta päätellen ole sopiva henkilö keskustelemaan "vihreän sähkön"tuottamisesta.

Eiköhän tuosta liene jokainen sopiva keskustelemaan.

Sanonpa nyt kuitenkin, että pitäisi päästä mahdollisimman pian irti hiilen ja öljyn käyttämisestä energian tuotannossa. Ja toisaalta kannatan vähemmän päästöjä aiheuttavien vesivoiman ja ydinsähkön tuotannon lisäämistä. Ilman tätä Suomi ei pysty millään vähentämään päästöjen määrää EU:n edellyttämässä määrin. Myös jätteiden polttaminen voitaisiin aloittaa myös Suomessa, sitähän on Keski-Euroopassa harrastettu jo iät ja ajat.

Vesivoimaa kannattanee lisätä parantamalla jo olemassa olevien laitosten tehokkuutta, lisäämällä jo rakennettujen jokien laitoksia  ja ehkä jossain määrin - varovasti - rakentamalla uusia, pieniä paikallisia laitoksia. Suomen vesivoimapotentiaali saattaa jatkossa, ilmaston muuttuessa lisääntyä sateiden runsastuessa.

Ydinvoiman suurin ongelma minusta on se, että se on lyhytaikainen väliajan hätäratkaisu, joka kalleutensa vuoksi vie kansantaloudesta suhteettomasti investointivaraa uusiutuvien energianlähteiden käytön kehittämiseltä. Toinen pääongelma on uraanin rajallisuus öljyn tapaan. Molempien ennustetaan loppuvan suunnilleen samaan aikaan. Sitä ennen niistä tullaan käymään katkeria sotia (jotka ovat jo alkaneet) ja molempien hinta nousee pilviin.
Tietenkään myöskään ydinjäteongelmaa ei ole ratkaistu enkä usko, että tullaankaan ratkaisemaan. Sen suhteen on pistetty pää pensaaseen. Uraaninlouhinnan ympäristöhaitat eivät myöskään ole ihan vähäisiä.

Jätteiden polttoa kannatan laillasi.Keski-Euroopan lisäksi sitä harrastetaan mm. Ruotissa. Tukholma lämpiää jätteillä. En oikein usko luontoliiton lailla, että kasvavat jätevuoret ja -ongelmat herättäisivät ihmisiä kuluttamaan vähemmän ja/tai käyttämään vähemmän jätettä tuottavia pakkauksia. Tämähän on ympäristöjärjestöjen pääkriteeri jätteenpolton vastustuksessa. Polton rinnalla kannatan mädätystekniikoiden (kaasun tuotannon) käyttöä niiden prosessien vähäisten hiilidioksidipäästöjen vuoksi.

Tuo uskomus, että vain ydinvoima on riittävä ratkaisu on minusta väärä. Jos ajatellaan vaikkapa vain "EU-määräysten" täyttämistä, pitää ottaa huomioon, että EU lähtee uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäyksestä eikä uraani ole uusiutuvaa energiaa. Ydinvoimasta ei myöskään ole liikenne-energiaksi - sähköautotekniikkaa kun ei näemmä haluta pitää minään vaihtoehtona. Tavallinen ydinvoimaväen kikka on asettaa vastakkain ydinvoiman kanssa yksittäisiä uusiutuvan energian muotoja. "Montakos tuulimyllyä sitä tarvitaan korvaamaan yksi ydinvoimala" -tyyliin. Tarkoitushakuista mediapeliä. Energiakeskusteluja vaivaa putkinäköisyys. On tuulivoimaväkeä, turvetuottajia, ruokohelven viljelijöitä, biodiesel-konsortioita, ydinvoimalobbareita jne. Jokainen omista lähtökohdistaan (=eduistaan) huolehtien. Hallituskin näyttää ajavan milloin mitäkin mallia sen mukaan, minkä porukan tilaisuudessa Pekkarinen tai Tiilikainen on viimeksi puhetta pitänyt. Jos ryhdyttäisiin oikeasti laajalla rintamalla töihin, kaikki uusiutuva ja kierrätettävä energia hyödyntäen ja energian käyttöä vähentäen ja tehostaen, voitaisiin varsin pian todeta, ettei sitä viidettäkään ydinvoimalaa olisi tarvittu. Esimerkki tästä näköalattomuudesta on minusta se, että suuri , ilmainen ja päästötön ydinreaktori, aurinko on kokonaan meillä ohitettu.

VmH