Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(2): Maailma pelastuu

Jukka Kivi kirjoittaa:
Arvelen, että kyseessä on hallituspuolueiden keskinäisestä nokittelusta. Keskustan ministeri Mauri Pekkarinen on myönteinen yhden uuden rakentamisen aloittamiselle ja hänen toimialaansahan asia kuuluu. Kun lupahakemuksia alaa olla jo kolme, keksi Jyri Häkämies, että kaikille voisi luvat myöntää.

Vaikka kaikilla kolmella hakijalla on asiakkaat tiedossa eri teollisuuden aloilta, niin kolmen rakentaminen samanaikaisesti on liian kunnianhimoinen hanke. Siihen eivät riitä voimat. Pitkät rakennushankkeet pitäisi ilman muuta ajoittaa vaiheittain parin-kolmen vuoden välein toteutettaviksi. Lupiahan voi myöntää, jos hakemukset täyttävät kriteerit. Koordinointia kuitenkin tarvitaan monestakin syystä.

Mielestäni ydinvoima on ilmastonmuutoksen hallitsemisen vuoksi välttämätöntä. Mutta se on myös välttämätöntä Suomen kilpailukyvyn, kansantalouden, elinkeinoelämän, työllisyyden ja kansalaisten hyvinvointipalvelujen varmistamisen kannalta.

Jukka Kivi

Mutta ollaanko tässä nyt tietoisia siiitä, että lääke on pahempi kuin sairaus?
.Ionikatoavat metsämme.
NYT jo 2009 kesällä tiedostamme miten ympäriltämme häviää myös Suomesta kymmeniä tuhansia hehtaareja metsää. Etupäässä nyt menee mäntyhavumetsää. Ne joille Amerikan katastrofifilmit on tuttuja on tiedossa miten shokkitilannetta korostaakseen kuvantamiskeinona. Esiintyvä USA:n presidenttinä on nainen. Ja jos käsiteltävä katastrofi on ennakoitavissa oleva megatuhoaja niin musta presidentti näkyy suorastaan klassisesti. Kun valkoinen valtaeliitti nostaa kädet pystöön, eikä uppoavaa valtiolaivaa enää oleteta pelastettavan on singnaali tämä. NYTKIN meillä on USA:n Valkoisessa talossa tämän kaavan mukaan täyshälytyksen valintajohtaja päällä!
Moniko maassamme oikeastaan on edes kuullut, mm. Japani menetti vain muutama vuosi sitten 2v aikana yli 95% sikäläisistä metsistään? Kourallinen, ehkä pari? Moniko tietää, että metsien massakatoa on ihan oikeasti Brasilian kohutun kaskeamisen ulkopuolella runsain mitoin. Kanadan metsille on tapahtumassa massiivisen kauheita. Niinikää mm. Portugali menetti silminnäkijälausunnon mukaaan 2v aikana vehmaat vuorimäntymetsänsä tuosta vaan! Lisäksi ilmeisen pyusyvästi myös. Kuka on kuullut? Nyt tämä vaiettu metsätuho levisi jo Espanjaan ja on ylittänyt Pyreneitä jo pitkään EU Ranskaan. Itse asiasa valtio ILMAN metsää alkaa olemaan aikamme perusmerkkeri.outoa oudompaa koska metsää uhkaavat kemialliset, mm. rikkipäästöt ja vastaavat on suodattaen romahdutettu -98%! Itse asiassa metsät jopa kaipaisivat jo rikkilannoiotusta hivenainepuutoksiin kertoi taannon M.T. Jo useita vuosia sitten mm. EU julkaisi rap ortin, jonka mukaan KOKO EU:n erityisesti Ranskan metsistä katoaa enemmän biomassaa lahoamalla mystisesti, kuin kasoo kiivaimpinakaan kasvukuukausinaan. Outoa näissä on tietysti se, ettei asiasta hiiskuta julkisesti MISSÄÄN! Miksi ihmeessä virannomaisemme vaikenevat. Entä nukkuuko lehdistö, TV, radio? Aivan varmasti, koska virannomaiset sitä vaativat. Tähän puhutteleva lehtileike:----?
Takaisin Suomeen. Olen kiertänyt keväällä -09, 120km lenkin tutkaillen TVO-Pyhäranta-Lappi TL kolmion kuolevia ja ruskistuvia männikköjä. Koko matkallani EN nähnyt yhtään AINOAA alueen vitsaukseksi väitettyä mäntypistiäisen toukkaa. Jotain hämmentävää tässä nyt on? Koska metsät kyllä ovat synkästi silminnähden ja kuvissaan ruskettuneita kylllä. Muttei ns. "syyllisiksi" väitetyistä eläimistä yhtään havaintoa! Sama tilanne on pitkälti toisessa vaietussa metsätuhoalueessamme Loviisasta alatuuleen. Tämänkinvuoden mäntykasvut tosiaan muutuvat kuoleviksi kankahiksi, muttei konkreettista syytä vaan silmä näe. Kuulin, että myös jo Itäsuomeen Loviisapäästöjen ja TVO:n ryydittämänä rynnivä mäntytuho tappaa ja kaatokirveille tulee kiire pilkkeille. Mikä yhteinen nimittäjä tälle kaikella mäntypistiäisille, männynversosienille, toinen toistaan ihmellisimmille missään näkymättömis sä ja varsin, varsin epäjohdonmukaisesti eteneville mäntyankeroisille yms. on? Varsinkin kun tuho ei rajoitu edes Suomessa mäntyihin! Aluskasvusto kärsii katastrofissa runsain mitoin. Eloisaa  katajaa , saati edes kuusta on 50km säteellä TVO:n ydinvoimaloista turha hakea laikkuruskettuvien mäntytorsojen meristä. Miksi pahin mäntytuho piirittää keskitetysti ydinpäästöalueitamme. Miksi Loviisan seudusta vaietaan? Niin onko ylipäätään löyhät mielivaltaisesti tavatut tuhoeläimet edes laajemmin totta?  Vai onko niiden satunnainen vierailu tuhoalueiden liepeillä vain pelkkä ydinteilimetsän laantumisen hyväksikäyttöseuraus. Kuolemaan katettu metsä saa syöjiä aina sielä täällä jälkikäteen.
Mietitään lisää. Kun viimein sain ajettua julkisuuteen 3v salatun Länsi-Suomen TVO/Posiva/Forsmarkin  ydinvoimalallaan tuhoaman metsämme kokonaislaajuuden kymmeniin tuhansiin hehtaareihin sain HETI silmilleni kymmenistä nettifoorumeista. Aiheen käsittely on virannomaistemme mukaan kielletty TABU! Lehdistössä vilahti, että maamme paperiteollisuus ajaa alaa alas parhaillaan -40% verran. Mielenkiintoista tässä on, ellei peräti kohtalonomaista, meneillään olevan metsäkatastrofimme ennakoidaan jatkoon hävittävän. . .yllätys kenelle sitten on menetetään 10v tulevasta kasvusta 4vuotta!. . Hetkinen siis (-40%), metsäteollisuus pokkana tietää enemmän kuin tarkoin. Peräti prosentilleen paljonko puuvolyymistaan tulee katoamaan. Miten toimivat? Suuresti liputtautuen investoimaan maapallon alueille, joissa ei ydinvoimaan ripustauduta. Vaan bioekoenergiaa haluaviin. Liian, aivan liian karua ollakseen SATTUMAA!
         ------------
Nykyään ydinhallintomme sabotoi säännöllisesti ja tauotta kaikkia niitä välineitä, nettifoorumeita, tallennusohjemistoja jne. joita juttujeni eteenpäinviemiseen käytän. Kun jokin aika sitten koetin levittää tätä samaista metsätuhoartikkelia sain niin kymmenet bannit maamme toinen toistaan ydinrikollisimmista foorumeista, että tyssäsi silloin pitkälti nettipoliiseihin. Samaa karmaa Suomi näyttää yhä esittävän kuukausien päästä. Että JÄLLEEN tutusti rutiinilla oli tämäkin tarkoin salattu Maaseudun tulevaisuuden lehtitaltiointini vaan kirjoitettava uudellen käsin loppuun. Koska tiedotusvirannomisiimme toden totta ei voi ydinkorruptoituneina luottaa. Niin sitten vaikka väkisin näin, jotta homma etenee:
"M.T. 16.05-08. EU:lta kovat käskyt Portugalille mäntyankeroisen leviämisen takia. Suomella tehtynä valmiussuunnitelma ankeroisen varalle. EU:n komissio on määrännyt Portugalin kartoitamaan maan metsien mäntyankeroistilanteen toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi maasta lähtevä kaikki havupuu on kuivattava tuholaistorjumiseksi. Ylitarkastaja Tiina-Mari Martimo maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo EU:n komission antaneen määräykset pian sen jälkeen kun mäntyankeroisen todettiin levinneen Portugalissa 200km päähän koilliseen alkuperäisestä iskeämäpaikalta Lissabonista etelään. Tuholaista yritettiin pitää aisoissa Portugalissa mm. hakkaamalla metsää 430km pitkän, leveän linjan esiintymisalueen 20km leveän vyöhykkeen rajalle. Virannomaiset eivät tiedä ovatko pohjoisen Coimbran tuholaiset Lissabonista, vai uusi esiintymä. Kertoo Ruotsin kasvinsuojeluvirannomainen. Portugalin viranomaiset ovat havainneet karanteenialueelta viedyn laittomasti puuta.
Martimon mukaan Espanjassa pelätään leviävää mäntyankeroistartuntaa. "Ankleroinen on nyt sitten ikävä kyllä havumetsävyöhykkeellä. Uskon että Espanjan viranomaiset tutkivat nyt tilannetta tarkoin rajoillaan."Pyreneitten vuoret hillitsevät mutteivät estä tuholaisinvaasiota Ranskaan ja syvälle Keski-Eurooppaan. (Myös Japanista Venäjälle leviävä isku tulee sieltä muutamassa vuodessa Suomeen!) Asiantuntijoitten mukaan kuivuus ja kuumuus (ydinaavikoituminen ydinionisaatiopäästöistä), heikentävät havumetsiä alttiiksi mäntyankeroisinvaasiolle. Kuivuus on aiheuttanut Espanjassa ja Portugalisa viimevuosina paljon pulmia maanviljelyyn, metsäpalot ovat paheneva vitsaus,(ydinaavikoitumisen runtelema maailmamme joutuu kovaa kovemmalle jäähdytysvesiinsä elinvedet tappavine ja sateet todistettavasti ydinionisaatiollaan estävän ydinvoimansa kanssa!)EU järjestää 26-27.05 kokouksen, jossa pohditaan hankala a tilannetta. "Tämä on hyvin vakava tilanne koko EU:lle. Mäntyankeroinen on aiheuttanut esiitymisalueillaan hyvin laajoja metsätuhoja. Martimo sanoo."
Suomessa ollaan varuillaan mäntyankeroisen vuoksi??! Evira laati 2006!!(Hiljainen laadinta, koskei kukaan ole edes kuullut SUPO-sensoriemme ohi!) Kriisivalmiussuunnitelman mäntyankeroisen maahan tulon torjumiseksi ja toisaalta tilanteeseen, jossa tuholainen löytyisi Suomimetsästä. Martimo kertoo, Suomessa päätetyn järjestää kriisivalmiusharjoitus jo ennen Portugalin katastrofia. Mäntyankeroinen sotkisi pahoin puutavarammarkkinoita, jos iskeymä tulee Suomeen. Pyöreän kyllästämättömän havupuun kauppa ja havuhakekaupppavienti loppuisi heti. Havusahatavara täytyisi lämpökuivata. Suomesta vietiin viime vuona 680 000m3 ja hasketta 150 000m3. Suomesta viedään kuivaamatonta havusahatavaraa harvoin ulos. Käytännössä kaikki on kuivattua ja täyttää tuholaistorjuntavaatimukset. Asiantuntijat pelkäävät mäntyankeroisen leimaavan viejämaan Suomen saastuneeksi. Sahan asiakkaat ostaisivat kaiken varalta ei lä mpökuivaamaamme, vaan saastumatonta muualta.(Ydinenergian tarverakennus tulevalle 60v jaksoajattelulleen on siis JO NYT silkka kupla! Siksi tällaista materiaalia ei neteissä saisi olla!)
           -------------
 Mäntyankeroinen on pelätty, salakavala metsätuholainen.
Mäntyankeroinen on mikroskooppisen pieni, aikuisenakin alle millin pituinen läpikuulttava sukkulamato. Sillä on ennen aikuistumista 4 toukkaastetta, eläen männyn pihkatiehyissä. Mäntyankeroinen voi tappaa puun muutamassa kuukaudessa tartunnasta estäen puun nestevirtaukset. Tuho näkyy männiköissä punaisiksi kuivuneissa  latvustoissa. Suomessa "mäntyankeroinen voi metsään levitessään tappaa puita Etelä-Suomessa ja lisääntyä koko maassa", arvioi Eviran kriisivalmiussuunitelma. Viranomaiset pitävät mahdollisena ja hyvin pahana myös PIILOSAASTUNTAA, jonka ilmitulo johtaisi hankaluuksiin puutavaran vientikaupassa ja kalliisiin metsäkartoituksiin metsissä!!(Ai että esiinnostamani ydinmetsätuhoreaalit oikein maksaakin? Ei ydinala ydinpäästörikostaan alkaessan -70 luvulta sitten tajunut tekojensa vääjäämätöntä jatkoseuraamustaan!?) Eviran mukaan mäntyankeroinen  voisi aiheuttaa "merkittäv iä" tuhoja alueilla joilla elokuun keskilämpötila ylittää +20C. Ilmastomuutos lisää mäntyankeroisen kuten muidenkin hyönteisten riskiä maassamme. Mäntyankeroista on löydetty jo n. 40 kertaa Suomeen tuodusta puusta, sahatavarasta tai pakkauspuusta!!! Evira tarkastaa säännöllisesti näytteitä ottaen maahan tuotavaa puuta. Tarkastukset painottuvat puun purkupaikoille teollisuuslaitoksille.
Lisääntyy nopeasti. Sopivissa olosuhteissa +25-30C mäntyankeroisten määrä  10 000-kertaistuu 2 viikossa. Se pystyy iskeytymään uusiin puihin vain ns. kestotoukkana. Toukka pääsee puuhun vain siirtohyönteisten, usein Monochamus-suvun havujäärän, suutarin avulla. Ankeroinen pysyy hengissä useita kk. jopa -17CV pakkasissa. Mäntyankeroinen valtaa saastuttamansa puun kokonaan siirtyen puun sisällä pihkatiehyioden kautta oksiin, runkooon ja juuriinkin. Puun kuolemista saattavat nopeuttaa havujäärän levittämät sienitaudit. Ankeroinen tappaa esim. Japanissa vuosittain miloonia m3 puuta! Vaara mäntyankeroisen leviämiselle Suomeen on melko suuri, koska kaikkia puutavaraeriä ja pakkausmateriaaleja saastuneilta alueilta ei pystytä tarkastamaan. On myös mahdollista, että Aasiasta peräisin olevan puutavaran mukana kulkeutuvat ankeroiset pääsisivät vakiintumaan lähialueille. Lämmin ilma ja kuivuus altist avat puita. Tehokasta keinoa ankeroisen torjumiseksi ei ole pystytty kehittämään. Maahan päässyt ja löytynyt saastunut puu on poltettu. Saastuneilta aluieilta maahamme tuotavan  havupuun tulee olla kuumakäsitelty väh. +65C ja 30 min. Juha Aaltola/ Metsäntutkimuslaitos Eva.
         ------------
*Vallan hurjaa materiaalia aiheen jatkosta löysin kyseisen ydinvastaisen nettituttuni kautta.
    -----
Olen itse kirjoittanut metsätuhoista jo yli 20 v. sitten samalla tavalla : Kaivoin arkistojani ja löysin samasta teemasta oman kirjoitukseni Suomenmaassa 10.10.1985 :
...
Paljastaahan esim. saksalaisen biologian professorin G Reideltin tutkimukset, että myös pahimmat metsätuhot aiheutuvat ydinvoimaloista leviävän radioaktiivisen säteilyn ionisoituessa ilmassa oleviin kaasumaisiin aineksiin, pisaroihin ja aerosoleihin. Selvä radioaktiivinen vaikutusalue ulottuu 10 – 40 km ydinvoimaloiden ympärille, mm. tuulten suunnasta ja voimakkuudesta riippuen. Kun metsien kuolema aiheutetaan myrkyllisillä, luontoa tappavilla aineilla, on selvää, että myös koko muu ekosysteemi peltoineen ja vesineen on saastunut ihmistä tuhoavaksi : onhan ihminenkin osa luontoa. Ja erilaiset komplisoituneet yht eisvaikutukset ovat kaikkein vaikeimmin tutkittavissa.
Pahinta kuitenkin on, että tapahtumat ovat jo ryöstäytyneet kaikkien tutkimusten edelle. Seurantatutkimuksilla voidaan vain todentaa tai paikallistaa tilannetta, mutta itse ongelmien syihin tai aiheuttajiin ei kyetä porautumaan tilanteen korjaamiseksi tai muuttamiseksi. Kokeelliselta luonnontieteeltä on loppunut tiedot ja keinot sekä aika! Uhrautuvatko metsät ensin puolestamme – antaen meille hengähdystauon ajattelutapamme muuttamiseksi ?