Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Kotimaa - Ohjeet

Kotimaan viestialueiden rakenne

Kotimaan viestialueiden rakenne

Kotimaan viestialueiden perusrakenne noudattaa lähes maakuntajaottelua eli Työvoima- ja Elinkeinokeskusten (TE-keskusten) jaottelua. Syvemmillä tasoilla noudatetaan kuntajaottelua. Suurimpien kuntien kohdalla jaottelu on tarvittaessa viety kunnanosiin asti.

Kuntakohtaisten ja kunnanosakohtaisten viestialueiden sisäinen rakenne on vakioitu yhdenmukaiseksi. Suurten paikallisten alueiden ja niiden pienempien osien alueiden viestialueiden rakenne on myös yhdenmukainen. Kyseessä on eräänlainen looginen "zoomaus" suuremman ja pienemmän alueen välillä. Yhdenmukainen rakenne auttanee myös satunnaisia vierailijoita löytämään helposti asian perusteella oikeat viestialueet.

Anonyymejä selainkäyttäjiä varten aktiivisimpien paikkakuntien viestialueet on sijoitettu sivuille kuvapohjiin (image map), jolloin näkymä on täysin sama selaimella ja FisrtClass® -työasemaohjelmalla katsottaessa.

TIETOTORI
Asiakaspalvelu