Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Outokumpu - Keskustelut

Kadonneen mullan metsästys

Kadonneen mullan metsästys

Outokummun kaatopaikkaa laajennettaessa, kaatopaikka-alueelle läjitettiin suuri määrä multaa, jonka määrän ammattilaiset arvioivat olleen jopa 5000 m3. Viime syksynä tuon multaläjän kohdalle aloitettiin teurastamolietteiden käsittelyalueen rakentaminen. Kilpailutetun 285 000 €:n urakan sai tehtäväkseen outokumpulainen Maansiirto E. Huttunen Oy. Karjalan Louhinta ja Lujitustyö Oy:n tekemä tarjous oli 12 050 € kalliimpi.  Ennen töiden aloittamista Maansiirto E. Huttunen Oy vei pois tuon multaläjän. Kun kaupungin läjitysalueelle ei multaläjää viety, niin asia alkoi kiinnostaa allekirjoittanutta.  Kiinnostusta lisäsi vielä, kun kaupunginvaltuutettu Pirkko Laakkonen keväällä valtuustopuheessaan kauhisteli, että hänen ostettavaksi oli joku urakoitsija iljennyt tarjota kaatopaikalta peräisin olevaa multaa.

Keväällä kävin kaupungin yhdyskuntainsinööri Esa Tanskasen kanssa seuraavanlaisen keskustelun:
Paljonko multaa kaatopaikan läjässä oli?
- Arviolta ehkä noin 1200 m3. Ei se suoraan multaa ollut, sekaisin niitä kaivettiin.
Voidaanko tuo määrä näin jälkeenpäin tarkastaa jostain?
- Urakoitsijan ajokirjasta.
Kuka urakoitsija ne mullat sieltä pois vei?
- Maansiirto E. Huttunen Oy.
Paljonko niistä saatiin?
- Ne oli sovittu siihen kaatopaikkaurakkaan kuuluvaksi.
Eikö kaupunki olisi itse tarvinnut nuo mullat omille työmailleen?
- Kaupungilla ei ollut tarvetta.
Eikö niitä tarjottu julkisesti kaikkien urakoitsijoiden ostettavaksi?
- Ei katsottu tarpeelliseksi tarjota.
Miksei niitä voitu ajaa siinä lähellä olevalle kaupungin läjitysalueelle?
- Olisi ne tietysti voinut ajaa sinne.

Kilpailutuksessa mukana olleille urakoitsijoille annetussa työselityksessä sanotaan, että pintamaat kuljetetaan maanläjitykseen rakennuttajan osoittamaan paikkaan n. 0,5 km:n päähän, ja ylijäämämaiden läjitysalueen kerrottiin olevan alle 0,5 km:n etäisyydellä.  Multaläjän tulevasta kohtalosta ei selityksessä ollut mitään mainintaa. Työmaan aloituskokouksen pöytäkirja kertoo multien (huom! multien) poisajon olevan parhaillaan käynnissä. Vaikka työselityksessä ei sanota, että mullat annetaan ”lahjaksi” tai korvaukseksi tarjouskilpailun voittaneelle, kuitenkin niitä rahtasi itselleen urakan saanut Maansiirto E. Huttunen Oy.  Mullan korvauksetta saamisella on urakoitsijoille oma merkityksensä, sillä tämän kaatopaikan rinnalla tehdään vanhan kaivosalueen mittavia maisemointitöitä. Lukijan on varmasti helppo arvata, kuka tuota maisemointia siellä kaivosalueella pääasiassa tekee.
Hankintalain mukaan, kaikille tarjouskilpailuun osallistuville tulee antaa täysin samanlaiset tiedot kaikista hankintaan liittyvistä asioista. Tuohon lakiin viitaten kysyn, että toimiko kaupungin tekninen virasto nyt tässä multa-asiassa kaupungin edun mukaisesti, tai edes tasapuolisesti noita  toisia urakoitsijoita kohtaan? Entä saivatko kaikki urakoitsijat samanlaiset tiedot tai lupaukset pengerrykseen käytetyn moreeninkaan kuormauksesta? Siitä kun maksettiin jo viime vuoden loppuun mennessä urakoitsijalle melkein 18 000 € ylimääräistä. Tulkitsen rakennusurakan työselitystä niin, että tuo kaatopaikka-alueella tapahtunut kuormaaminen kuului sovittuun urakkaan. Tämän urakan lisätyöt ovat maksaneet - hyvästä työsuunnitelmasta huolimatta - viime vuoden osalta kaikkiaan 29 730 € ylimääräistä. Porsaanreikää ei työsuunnitelmassa pitänyt olla löydettävissä, mutta aina niitä joku näyttää vain löytävän. Saahan nähdä, että miten suureksi vielä näiden lisätöiden osuus urakassa nousee ennenkuin se on kokonaan valmis.

Pyysin selvityksiä myös kaupungin multaostoista 5:n vuoden ajalta. Selvitys kertoo, että vuoteen 2002 saakka käytettiin omaa multaa, sen jälkeen kaupunki oli pyytänyt tarjoukset urakoitsijoilta. Kaupungin puutarhurin tekemässä vuoden 2003 hankintapäätöksessä sanotaan, että kaupunki tulee ostamaan tarvitsemansa mullan Maansiirto Eero ja Tapio Kontkanen Ky:ltä, hintaan 6,20 €/m3, mutta sitä voidaan myös ostaa Maansiirto E. Huttunen Oy:ltä, hintaan 9,40 €/m3. Kalliimman mullan kerrottiin olevan kalkittua, ja siitä oli esitetty viljavuustodistus. Viime vuonna kaupunki osti multaa vähän vajaa 600 m3, josta määrästä yhtä 20 m3:n erää lukuun ottamatta, tilaukset toimitti Maansiirto E. Huttunen Oy.

Saamani selvitykset panivat kovasti miettimään, että ostikohan se kaupunki viime vuonna omaa multaansa, jota ehkä hieman jalostettiin sen tekemän matkan varrella.

Kehotan kaupungin tarkastuslautakuntaa vähän tiukentamaan löystynyttä otettaan.

Sitoutumaton kaupunginvaltuutettu:
*************************************************
Veli Matti Kuikka
Outokumpu
Puhelimet: ( 013 ) 561 104, 040 528 7903
Sähköposti: velimatti@kuikka.org
Internet: www.kuikka.org
************************************************