Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Parainen - Uutiset

Turun tiepiiri suunnittelee losseista luo

Turun tiepiiri suunnittelee losseista luopumista

Siltojen rakentaminen saaristoon on halvempaa kuin lossien uusiminen

TURKU-Tielaitos haluaa kustannusten vähentämiseksi päästä eroon Turun saariston losseista ja korvata ne silloilla. Turun tiepiirin tavoitteena onkin korvata vuosittain yksi lossi sillalla ja säästää tällä tavalla rahaa. Tiepiiri valitsi toukokuun alussa viisi tällä hetkellä toimivaa lossia, joiden korvaamiseksi se on käynnistänyt siltasuunnitelmat. Silloilla korvattavat lossit sijaitsevat Särkisalossa, Nauvossa, Rymättylässä, Houtskarissa ja Taivassalossa. Turun tiepiirin alueella on kaikkiaan 22 lauttapaikkaa, joista neljällä liikennöidään lautta-aluksilla ja lopuilla losseilla. Losseista on 13 vuonna 1971 tai 1972 valmistuneita, jotka pitää laskennallisesti uusia vuoteen 2010 mennessä. Laskennallinen käyttöikä toki on hyvin venyvä käsite ja sitä on mahdollista pidentää tekohengityksellä.

Siltoja rakennetaan jo
Tielaitoksen Turun piirin suunnittelupäällikkö Toivo Javanaisen mukaan siltasuunnitelmat perustuvat tielaitoksen keskushallinnon vuonna 1997 tekemään lauttastrategiaan, jonka mukaan vanhojen lossien tiloille ei seuraavan kymmenen vuoden aikana enää osteta uusia losseja niiden kuluttua loppuun. Tielaitoksen ajattelutapa perustuu siihen, että siltojen kustannusarviot uusine tiejärjestelyineen ovat 15-30 miljoonaa markkaa kappaleelta lyhyillä ylitysmatkoilla. Sillan kunnossapitokustannukset ovat 100 000 markkaa vuodessa. Uusi lossi maksaa 10 miljoonaa markkaa ja lisäksi lossin vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 1,8 miljoonaa markkaa. Nämä luvut ohjaavat Javanaisen mukaan tielaitosta kiinteitten yhteyksien rakentamiseen. Tielaitoksen keskushallinto on varautunut rahoittamaan losseja korvaavia siltahankkeita vuosittain noin 50 miljoonalla markalla.

Siltasuunnitelmat eivät saa kaikkien kannatusta
Turun saaristoon rakennetaan parhaillaankin siltoja. Viime syksynä valmistui Harvaluodon silta Piikkiössä. Kirveenrauman silta Rymättylässä valmistuu tänä syksynä. Merimaskun Kirkonsalmen sillan tiesuunnitelma on valmis ja Atun sillan tiesuunnittelu Paraisilla on käynnistymässä. Houtskarin Mossalan ja Kivimon sekä Korppoon Wattkastin siltojen kehittämissuunnitelmia viimeistellään. Paraisten Vånön ja Dragsfjärdin Lövön kehittämisselvitykset odottavat meriliikennelogistisen selvityksen valmistumista ja valmistuvat vuoden kuluessa. Siltasuunnitelmat eivät saa kuitenkaan kaikkien varauksetonta kannatusta. Ne tuovat muun muassa lisää autoliikennettä herkkään saaristoon, tuhoavat luontoalueita, katkaisevat purjehdus- ja laivaväyliä sekä pilaavat laajoilta alueilta maisemat. Siltoja suunniteltaessa kuullaankin siksi lukuisia eri sidosryhmiä, joista painoarvoa on etenkin laivaväylillä vesiliikenteen intresseillä. Turun maakuntamuseon rakennustutkija Eija Suna arvostelee siltasuunnitelmia ja ihmettelee, ovatko kaikki sillat tarpeen, koska kyse on saaristosta. "Tehtyjen tutkimusten mukaan matkailijatkin liikkuisivat saaristossa mieluummin losseilla kuin silloilla", Suna sanoo. Silloille ei Sunan mielestä ole myöskään liikenteellistä tarvetta. "Tiepiiri haluaa vain päästä eroon losseista, koska ne ovat kalliita. Taloudelliset seikat ajavat aina kaiken muun ylitse", valittaa Suna. Mossalassa silta pilaisi lisäksi rannassa olevat kauniit rantavajat ja kulttuurimaiseman, mutta "silta tulee, kun raha puhuu", sanoo Suna.

Silta kannattavampi kuin maisema
Siltasuunnitelmissa mukana oleva Särkisalon kunnanjohtaja Kari Lehtinen puolestaan taistelee siltansa puolesta. "Kunnan kannalta silta on pitkässä juoksussa taloudellisesti paljon kannattavampi kuin maisemat. Maisemat eivät jätä kunnalle rahaa, mutta sillat jättävät", puolustaa Lehtinen Ulkoluodon siltaa. Losseja korvaavien siltojen kustannuksiin vaikuttaa paitsi siltojen pituus myös korkeus. Korppoon Wattkastiin tuleva silta maksaa 12,2 miljoonaa markkaa, jos sen alituskorkeus on kahdeksan metriä ja 22 miljoonaa markkaa, jos sen alituskorkeus on 18 metriä. Välimaastoon sijoittuu 18,5 miljoonalla markalla 8 metrin alituskorkeudella oleva avattava silta. Purjehtijaliitto vaatii siltojen alituskorkeudeksi jopa 24 metriä. Suunnittelupäällikkö Javanainen painottaa, että mitään pakkoa ei siltojen tekemiseen ole. Turun saaristossa on suunnitelmat kaikkiaan 14 sillan rakentamisesta eikä niitä kaikkia varmastikaan tehdä. "Jos ei siltoja haluta tehdä, niin silloin niitä ei rakenneta ja siinä tapauksessa tilalle ostetaan uutta lossikalustoa", sanoo Javanainen. Tiesuunnittelun projektipäällikkö Antti Kärjen mukaan tunnelivaihtoehdot eivät ole realistisia nyt kaavailtujen siltojen paikalle. Syvien salmien takia tunnelit olisi rakennettava niin pitkiksi, että niiden kustannukset tulisivat 3-4 kertaisiksi siltoihin verrattuna.