Palveluvalikoima vaaliehdokkaalle
Työryhmäpalvelut vaaliehdokkaalle
Verkkosivusto vaaliehdokkaalle
Vaalisivuston ominaisuudet
Vaaliehdokkaan palvelujen hinnat
Työryhmäpalvelut vaaliehdokkaalle
Eduskuntavaaleihin, kunnallisvaaleihin, seurakuntavaaleihin, ay-vaaleihin ...

Ehdokkaan palvelut
Ehdokas rekisteröidään palvelun käyttäjäksi yhdistystilaajan palveluin. Hänelle räätälöidään rakenteet, asetukset, viestialueet ja varataan kotisivutilaa.

Tukiryhmän palvelut
Ehdokkaan mahdolliselle tukiryhmälle voidaan rakentaa omia suljettuja viestialueita. Tukiryhmän palveluissa noudatetaan soveltaen samoja ehtoja kuin muiden yhdistysten kohdalla.

Ehdokkaan perusviestialueet
• Ehdokkaan julkiset perusviestialueet näkyvät vaalisivustolla ja ekstranetissä.
• Ehdokkaan käyttöön rakennetaan hänen toivomansa julkiset tiedotealueet:
- Esittelyt. Ehdokkaan koulutus, työelämä, perhe, harrasteet, luottamustoimet jne erillisinä viesteinä.
- Ajatukset. Ehdokkaan poliittisten ajatusten kokoelma. "Vaaliohjelma". Samoja tekstejä voi käyttää lehtikirjoituksissa.

Lisäviestialueita
• Jos ehdokas haluaa esitellä vaalikiertuettaan, hänelle voidaan rakentaa:
- Tapahtumat. Tilaisuudet, joissa ehdokas puhuu tai on tavattavissa. Viestit muodostavat vaalikalenterin.
• Jos ehdokas haluaa oman julkisen keskustelualueen, hänelle voidaan rakentaa:
- Keskustelut. Alueeseen voivat lähettää aloitteita, kysymyksiä ja palautetta koskevia puheenvuoroja kaikki palvelun piirissä olevat sekä ulkopuolelta kuka tahansa sähköpostiosoitteeseen EtunimiSukunimi.keskustelut@tietotori.fi. Ehdokas itse toimii alueen moderaattorina.

INTELLIGENT SYSTEMS
Asiakaspalvelu, Jukka Kivi

Verkkosivusto vaaliehdokkaalle
Eduskuntavaaleihin, kunnallisvaaleihin, seurakuntavaaleihin, ay-vaaleihin ...

Vaalisivuston tarkoitus
Ehdokkaan verkkosivuston tarkoituksena on palvella julkisesti kannattajia ja kiinnostuneita. Sivuilla on tyypillisesti ehdokkaan esittelyt, ajatukset ja yhteystiedot. Yleensä sivuilla on palautekanava ehdokkaalle ja joissakin tapauksissa myös tapahtumakalenteri ja keskustelualueet. Sivuilla voi myös olla sisäänkirjoittautumisen mahdollisuus rekisteröidyille käyttäjille.

Sivuston osoite
• Ehdokkaan verkkosivuston osoite on muotoa http://www.tietotori.fi/EtunimiSukunimi
• Jos ehdokkaalla on oma verkkotunnus, sitä voidaan käyttää osoitteena erikseen sovittavin ehdoin.

Sivuston rakentaminen
• Ehdokas voi itse halutessaan rakentaa sivuston alusta loppuun ja ylläpitää sitä teknisesti. Ehdokas voi halutessaan hyödyntää kansalaisverkon FirstClass® -tekniikkaa käyttämällä vaaliehdokkaita varten palveluun luotuja standardiviestialueita.
• Intelligent Systems toimittaa ehdokkaalle sivuston teknisen rakentamisen ja ylläpidon. Ehdokas voi sen jälkeen itsekin ylläpitää ja kehittää sivustoansa.

INTELLIGENT SYSTEMS
Asiakaspalvelu, Jukka KiviVaalisivuston ominaisuudet

Välikäsiä ei tarvita
Aikoinaan alkeellisten verkkosivujen ylläpitämiseksi tarvittiin välikäsi, jolle aineisto lähetettiin ja jolla oli tarvittavat oikeudet, taito ja aika sisällön päivittämiseksi. Nyt päivitysoikeudet voidaan asettaa FirstClassin tekniikalla viestialuekohtaisesti halutuille henkilöille. Sivut voidaan päivittää viivytyksettä.

Ylläpidon hajauttaminen
On hyvä organisoida verkkosivuston ylläpidon päävastuu yhdelle henkilölle, esimerkiksi tiedottajalle. FirstClass® mahdollistaa myös ylläpidon hajauttamisen valikoidusti usealle henkilölle. Jos valitsijayhdistyksessä joku vastaa tapahtumista, joku yhdyshenkilöistä, joku vaikkapa kiertueasioista, voidaan eri tulosalueiden vastaaville mahdollistaa omien alisivujensa ylläpito. Se lisää motivaatiota ja laatua.

Sisällön ylläpito helppoa
Sisällön ylläpitäjän ei tarvitse osata HTML-kieltä, eikä käyttää erikoisohjelmia. Sähköpostiviestin lähettäminen FirstClass® Client -ohjelmalla riittää.

Ilmaisuvoimaa
FirstClassin sisäisessä sähköpostiviestissä on ilmaisuvoimaa. Voit valita tekstin kirjaintyypin (fontin), koon, tyylin tai värin. Voit sijoittaa viestiisi kuvia ja ääniäkin. Viestissäsi on samat ominaisuudet sen näkyessä selaimella www-sivuna.

Julkiset keskustelualueet
Vaalisivuston mahdollinen julkiset keskustelualue näyttää viestien lähettäjien oikeat nimet rekisteröityjen käyttäjien osalta, eikä mitään nimimerkkejä. Heidän osaltaan näkyvät myös viestien historiat. Anonyymit lukijat voivat lähettää puheenvuorojaan sähköpostiosoitteestaan.

Laajempikin näkyvyys
Vaalisivustosi saadaan automaattisesti näkymään kansalaisverkossa kuntasi viestialueille ja sivuille. Voit myös sopia puolueesi, piirisi tai kunnallisjärjestösi kanssa sivuston linkittämisestä sinne.

INTELLIGENT SYSTEMS
Asiakaspalvelu, Jukka KiviVaaliehdokkaan palvelujen hinnat

Ehdokkaan vuosimaksu                                    120 EUR + alv = 146,40 EUR
Sisältää ehdokkaan peruspalvelut, rakenteet, asetukset, viestialueet ja 12 kuukauden ylläpidon.

Vaalisivuston kertamaksu                                 100 EUR + alv = 122,00 EUR
Standardirakenteinen sivusto rakennettuna perusviestialueiden päälle. Erikoisempia rakenteita haluttaessa kannattaa pyytää tarjous.

Alennus yhdistyksen vaaliehdokkaalle
Yhdistystilaajana oleva puolueosasto tai kunnallisjärjestö voi saada alennuksen jäsenenä olevalle vaaliehdokkaalleen. Alennus koskee ehdokkaan tilausmaksua ja vaalisivustoa. Alennuksen suuruus on 50 %. Siten ehdokkaan vuosimaksun ja vaalisivuston hinnaksi ensimmäisenä vuonna tulee 110 EUR + alv = 134,20 EUR.

Tukiryhmän palvelut
Mahdollisia lisäpalveluja, joissa sovelletaan samoja ehtoja kuin yhdistysten kohdalla.

Oma verkkotunnus
Mahdollisia lisäpalveluja, joissa sovelletaan samoja ehtoja kuin yhdistysten kohdalla.

INTELLIGENT SYSTEMS
Asiakaspalvelu, Jukka Kivi