Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Saunalahti - Uutiset

Saunalahdenportti

Saunalahdenportti
Asemakaava

Alue: Saunalahti, korttelit 42202-42212, 42214-42217, 42222-42230, 42249-42251, osa korttelia 42221 sekä niihin liittyvät alueet
Vaihe: ehdotuksen käsittely
Nähtävillä:
Lisätietoja: Aluearkkitehti Marjut Huvinen p. 8162 413

Uusi asuntorakentamiskohde, suunnitteilla Espoonlahden aluekeskukseen tukeutuva korkealuokkainen puutarhakaupunkimainen asuinaluekokonaisuus.

Tavoitteena on suunnitella Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaisesti Saunalahden alueesta korkealuokkainen puutarhakaupunkimainen asuntoaluekokonaisuus, joka tukeutuu Espoonlahden aluekeskukseen. Saunalahdenportti on osa Saunalahden kaavaa, joka on Espoon kaupungin, Asuntosäätiön ja Sato-Yhtymä Oyj:n välisen yhteistoimintasopimuksen mukaista aluetta

Saunalahdenportin asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 51,5 ha. Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 138 256 k-m2, josta asuinkerrosalaa 110 706 k-m2, jolloin alueen asukasluku on n. 2 400. Kerrostalorakentamista sekoitetaan suhteellisen tiiviiseen ja kaupunkimaiseen rivi- ja paritalorakentamiseen.

Asuinalue saa palvelunsa pääasiassa Espoonlahden keskustasta. Saunalahdenportin liikekeskus (10 000 k-m2) on mitoitettu kahdelle suurelle päivittäistavaraliikkeelle. Keskuksen palvelutarjontaa täydentävät useat katu- ja toritasojen pienliikkeet. Lisäksi kaava-alueelle varataan tilat kahdelle päivähoidon yksikölle (yhteensä 200 k-m2) sekä noin 800 oppilaan peruskoululle (10 000 k-m2).  

Keskellä kulkeva raitti takaa suurimmalle osalle asukkaista turvallisen kevyen liikenteen väylän keskustaan ja virkistysalueille. Suuret lähivirkistysalueet sijaitsevat pääosin alueen reunoilla. Kaksi jyrkkärinteistä mäkeä on jätetty rakentamatta. Myös rannat ovat virkistysaluetta.

Alue on tällä hetkellä rakentamatonta maanviljelysaluetta peltoineen ja rantaniittyineen. Ainoa asuinrakennus on vanha Bastvikin kartano pihapiireineen, joka antaa alueelle oman historiallisen leimansa. Kurttilantien varressa sijaitsee Lohja Rudus Oy Ab:n betonitehdas, joka tulee siirtymään pois alueelta.