Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Saunalahti - Uutiset

Saunalahden kaava etenemässä

Saunalahden kaava etenemässä

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan lokakuun 9. päivänä Saunalahdenportin asemakaavaehdotusta, joka on pohjoisin osa Saunalahden asemakaavasta. Asia etenee kaupunginhallitukseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan lokakuun 9. päivänä Saunalahdenportin asemakaavaehdotusta, joka on pohjoisin osa Saunalahden asemakaavasta. Asia etenee kaupunginhallitukseen.

Kompassitorista tulee uuden Saunalahden kaupunginosan keskus. Torin ympärille rakennetaan Saunalahden yhtenäinen peruskoulu, johon sijoitetaan kirjasto ja nuorisotila. Toria rajaa  myös asuntokortteli ja alueen liikekeskus, johon varataan tilat kahdelle päivittäistavarakaupalle. Palvelutarjontaa täydentävät myös mahdolliset pienliikkeet kadun ja torin varrella. Liikekeskuksen kaupunkikuvallinen ratkaisu perustuu monitasoisiin toritiloihin, jotka lomittuvat ympäröiviin katuihin ja toriin. Liikekeskuksen ja koulun väliin on varattu tontti seurakuntarakennukselle. Kompassitorilta pääsee alueen keskellä kulkevaa raittia pitkin meren rantaan.

Saunalahti on Espoon kaupungin, Asuntosäätiön ja Sato-Yhtymä Oyj:n välisen yhteistoimintasopimuksen mukaista aluetta. Sopimuksen mukaan tavoitteena on luoda vaihteleva ja monipuolinen asuntotarjonta siten, että asunnot ovat hallintamuodoltaan erilaisia.

Saunalahdenportin kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 50 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 134 000 kerrosneliötä, josta asuinrakennusoikeutta noin 110 000 kerrosneliötä, liikerakennusoikeutta 6 000 kerrosneliötä ja yleisten rakennusten rakennusoikeutta 12 700 kerrosneliötä. Asuintalojen rakennusoikeudesta noin 60 prosenttia on kerrostaloissa ja noin 40 prosenttia rivi-, pari- ja omakotitaloissa.

Saunalahdenportin alueella sijaitseva Bastvikin kartano on tarkoitus peruskorjata ja toteuttaa kartanon alueelle yhteistila asukkaille. Kaava-alueelle rakennetaan myös kaksi päiväkotia, joista suurempi omalle tontille ja toinen kerrostalon alakertaan.

Kaava-alueen länsireunassa kulkee lounais-koillissuuntaisena seudullinen viherväylä. Kummelivuori, Bastuberget ja Brinkinmäki sekä laaja ranta-alue säilyvät viheralueina. Ranta-alueen erikoisuutena on luonnonmukaisuus meriuposkuoriaisen esiintymisalueen vuoksi. Meriuposkuoriaisen esiintymisalue vesialueella on merkitty suojeltavaksi. Kummelivuoren laella oleva hautaröykkiö suoja-alueineen on merkitty muinaismuistoalueeksi.
Saunalahdenportin kaavaehdotus oli toisen kerran nähtävillä vuosi sitten. Asukkaat ja asukasyhdistykset olivat ehdotuksesta hyvin kiinnostuneita ja jättivät muutosesityksiä, jotka nykyisessä ehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan ensi vuonna. Saunalahden eteläisin osa Saunalahdenranta-Pihlajamäki on jo rakenteilla. Tarkoituksena on, että rakentaminen pääsisi jatkumaan jouhevasti Saunalahdenportin alueella.

Lisätietoja:
aluearkkitehti Marjut Huvinen p. 8162 4130
asemakaavapäällikkö Kristiina Peltomaa p. 8162 4120