Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Saunalahti - Uutiset

Brinkinmäki

BRINKINMÄKI

Kiinteistölautakunnassa oli torstaina esillä Saunaniemi II- kaava-alueeseen liittyvä asia. Tonttipäällikkö Jussi Eerolainen toi selvityksen tilanteesta 13.12.07. Alkutilanne oli ollut, ettei alueelle oltu haluttu kaavaa. Kaavahan merkitsi katuja ja erilaisia maksuja. Nyt kuitenkin alueelle on tullut asemakaava ja maanomistajat, jotka katsotaan saavan merkittävää hyötyä kaavoitukseta käyvät sopimusneuvotteluja kaupungin kanssa. Kaupungin tavoitteena on käydä neuvottelukierros loppuun tammikuun aikana. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä.

Kaisu Vepsäläinen