Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Espoonlahti - Keskustelut

Jäteveden kalliopuhdistamo syvälle Länsiväylän alle

Jäteveden kalliopuhdistamo syvälle Länsiväylän alle

Espoossa suunnitellaan jäteveden kalliopuhdistamon rakentamista jonkin kukkulan alle. Esitän, että yhdeksi sijoitusvaihtoehdoksi valitaan sijainti syvällä Länsiväylän alla ja että vaihtoehto tutkitaan ja tehdään sille ympäristövaikutusten arviointi.

Arviointia
Kalliokukkulan alla
Syvällä Länsiväylän alla
Sijaintipaikka
Sammalvuori, Eestinkallio, Friisinkallio tai Mossasvedsbergen.
Lähellä nykyistä tulotunnelia.
Asutuksen läheisyys
Asukkaat eivät halua lähelleen muiden jätteiden käsittelyä, eivätkä rakentamisen ja käytön aiheuttamaa häiriötä.
Puhdistamo ei ole asutuksen lähellä aiheuttamassa häiriöitä. Sen olemassaoloa tuskin huomataan.
Vaikutus maankäyttöön
Uhrattava viheralueita, joita asukkaat haluavat käyttää virkistysalueina.
Viheraluetta ei tarvitse uhrata.
Näkymä maanpinnalla
Toimistorakennus kukkulan päällä. Ilmanvaihtoputket ja poistumisportaat näkyvät viheralueella.
Toimistorakennus etäämmällä muiden rakennusten lähellä. Henkilöhissi,  ilmanvaihtoputket ja poistumisportaat voivat sijaita lähellä moottoritietä.
Liikenne
Rakennusvaiheen ja käyttövaiheen raskas liikenne aiheuttaa ruuhkaa ja melua katuverkossa.
Lyhyt matka moottoritien päälle sen alta oman rampin avulla. Puhdistamon aiheuttama ruuhka ja melu mitätöntä.
Tulotunneli ja poistotunneli
Joissakin vaihtoehdoissa joudutaan rakentamaan puhdistamolle uusia kaukaisiakin kalliotunneleita.
Länsiväylän alla kulkee nykyinen tunneli. Puhdistamon sijoittaminen sen lähelle on taloudellista.
Veden pumppaustarve
Puhdistamaton vesi pumpataan ylös kukkulan sisällä puhdistamoon, mistä puhdistettu vesi laskee painovoimaisesti mereen.
Puhdistamaton vesi laskee painovoimaisesti puhdistamoon, mistä puhdistettu vesi pumpataan ylös mereen johtavaan poistoputkeen.
Puhdistamon korkeus merenpinnasta
Korkeussuunnassa rajallisesti tilaa, jos halutaan välttää merenpinnan alle tai kukkulan päälle rakentaminen.
Korkeussuunnassa runsaasti tilaa, kun luolat rakennetaan syvälle. Alueella ei liene toistaiseksi muita rakennettuja luolia, vaikka Espoossa on jo paljon merenpinnan alapuolisia tiloja.
Laajennettavuus
Rajallinen.
Hyvä sivu- ja korkeussuunnassa..
Jukka Kivi