Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Espoonlahti - Keskustelut

Esteettömästi palvelyjen äärelle

Esteettömästi palvelujen äärelle

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa annetaan tiedoksi 1.10 Espoon esteettömyyssuunnitelma 2008 - 2012. Suunnitelma tavoitteena on kartoittaa, suunnitella ja korjata yhteyksiä esteettömiksi keskeisiin palveluihin.

Esteettömyyssuunnitelma koskee kaikkia kaupungin palveluja.
Suunnitelman tavoitteena on Espoon kehittäminen kaikille asukkaille turvalliseksi ja laadukkaaksi asuin- ja elinympäristöksi. Esteettömän ympäristön totuttaminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan asukkaiden itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja tasavertaisuutta ja siten ehkäistään myös palvelujen tarpeen syntymistä. Suunnitelma on teknisen keskuksen konsulttityö, jonka on valmistellut Eero Rouhiainen p. (09) 8162 4230.

Suunnitelmassa esitetään arvio, että esteettömän ympäristön kriteerit toteutuvat vielä harvoilla alueilla Espoossa. Siksi tiedotteen mukaan tarvitaan varsin mittavia korjaustoimenpiteitä lähes kaikilla alueilla. Suunnitelman laatijoiden mukaan ensimmäisiksi esteettömyyden kehittämisalueiksi on ehdotettu Tapiola,Viherlaakso ja Karakallio vuodelle 2008, sitten Espoonlahti ja Haukilahti vuosille 2009 - 2010 ja Matinkylä, Olari ja Suvela vuosille 2011-2012.

Suunnitelmassa korostetaan kaavoituksen merkitystä esteettömyyden lisäämiseksi. Kaavoitettavat alueet tulee sen mukaan määritellä jo kaavoitusohjelmassa ja yleiskaavoituksessa siten, ettei liian jyrkille alueille sijoiteta asutusta tai julkisia palveluja.

Julkisten palvelujen tulee suunnitelman mukaan sijaita riittävän suurilla tonteille ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.  Samoin yhteydet joukkoliikenteen pysäkeiltä ja terminaaleista palvelupisteisiin tulee suunnitella turvallisiksi ja esteettömiksi.
Kommenttini on, että aikaisemmin Espoossa harrastettiin aluesuunnittelua, jossa talot olivat korkealla mäellä ja tiet taas alhaalla. Tämä olisi monelle liikuntaesteiselle hankalaa. Mielestäni tässä suunnitelmassa on tehty hyvää työtä.

Kaisu Vepsäläinen
kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen