Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Espoonlahti - Keskustelut

Jätevedenpuhdistamo ehdotetaan sijoitettavaksi Blominmäkeen

Jätevedenpuhdistamo esitetään sijoitettavaksi Blominmäkeen

Teknisen toimen johtajan kannanotto 6.5.2009

Ottaen huomioon edellä selostuksessa esitetyn ja asian valmistelun aikana käydyn laajan keskustelun ja saadun palautteen, näyttää epätodennäköiseltä saada kalliopuhdistamon sijoittamisen mahdollistamaa asemakaavaa Sammalvuoreen. Tästä johtuen on järkevintä esittää sijoituspaikaksi toiseksi parasta vaihtoehtoa Blominmäkeä, koska taloudellisesti ylivoimaisesti suurin hyöty saadaan puhdistamon poistumisesta Suomenojalta.

Kh:n jäseniä pyydetään varaamaan mukaan kokouksen 27.4.2009 asiaan 19 kuuluva oheismateriaali.

Ehdotus Teknisen toimen johtaja:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
päättää, että jätevedenpuhdistamo siirretään pois nykypaikastaan Suomenojalta ja uusi puhdistamo rakennetaan kalliopuhdistamona ja sen sijoituspaikaksi valitaan Blominmäki

2
kehottaa Espoon Vettä käynnistämään puhdistamohankkeen toteuttamiseen tähtäävä jatkovalmistelu ja -suunnittelu

3
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään jätevedenpuhdistamon edellyttämä kaavoitus.