Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suur-Espoonlahti - Keskustelut

Suomenojalla leivotaan lokkikonfliktia

Tringa ry:n tiedote koskien Suomenojan alueen suunnitelmia.  


Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens
Ornitologiska Förening Tringa tiedottaa 8.10.2009

Suomenojalla leivotaan lokkisotaa

Espoon kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.10 päättämään Espoon jätevedenpuhdistamon sijainnista. Kaupunginhallitus esittää puhdistamoa siirrettäväksi Suomenojalta kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon vierestä Blominmäkeen. Puhdistamon siirtoa on perusteltu Suomenojalla vapautuvan maan arvon nousulla 250 miljoonalla eurolla, kun alue saadaan asuin- ja toimistorakennuskäyttöön.

Suomenojan lintukosteikkoa hallitsee Suomen suurimpiin kuuluva naurulokkikolonia. Viimeisen parin vuoden aikana paikallisten asukkaiden ja naurulokkiyhdyskuntien välillä on syntynyt konflikteja eri puolilla Suomea: mm. Teerijärvellä (n. 5000 lokkiparia), Lahdessa (n. 2000 lokkiparia) ja Järvenpäässä (alle 1000 lokkiparia). Suomenojan naurulokkien ulosteet ärsyttävät jo nyt pesimäyhdyskunnasta muutaman sadan metrin päässä sijaitsevan pienvenesataman käyttäjiä. Asuinalueen rakentaminen aivan äänekkään kolonian liepeille on ikävyyksien kerjäämistä. Naurulokki on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi, jonka häirintä ja tappaminen on lailla kielletty. Lokkiyhdyskunnan poistaminen Suomenojalta ei ole vaihtoehto.

Naurulokki on Suomenojan kansainvälisesti arvokkaan lintualueen (IBA-alue) avainlaji. Alueen muut linnut hyötyvät, kun naurulokit puolustavat agressiivisesti pesiään ja pitävät petoeläimet poissa alueelta. Naurulokkikolonia tarjoaa suojaisan pesimäpaikan monipuoliselle vesilintulajistolle. Suomenojan lintualueella pesii vaaraantuneista lajeista naurulokin lisäksi liejukana sekä rastaskerttunen. Allas on yksi Suomen tärkeimpiä mustakurkku-uikun pesimäalueita. Mustakurkku-uikku kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin, joiden elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin.

Kaupunginhallitus esittää puhdistamonsiirtoesityksen yhteydessä, että Suomenojan alueen asemakaavoituksen yhteydessä linnustolliset arvot turvataan osoittamalla lintuallas riittävine suojavyöhykkeineen suojelualueeksi. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry kannattaa lämpimästi lintualueen suojelua, mutta kyseenalaistaa Suomenojan alueen rakennussuunnitelmien mitoituksen realistisuuden.

Lintulammen lisäksi myös nykyisen puhdistamon vieressä oleva Fortumin voimalaitos tarvitsee ympärilleen suojavyöhykkeen. Kokemuksen mukaan leveimmän suojavyöhykkeen tarvitsevat mahdollisesti alueelle asumaan muuttavat ihmiset naurulokkien aiheuttamaa häiriötä vastaan. Rakennuskelpoisen maa-alan osuus Suomenojalla puhdistamon mahdollisen siirron jälkeen tulee olemaan niin pieni, että arviot maan arvon noususta 250 miljoonalla eurolla ovat utopiaa.

Lisätietoja:
Suojelusihteeri Aili Jukarainen
Helsingin Seudun lintutieteellienen yhdistys — Helsingforstraktens
Ornitologiska Förening Tringa r.y.

puh. 050- 380 32 83