Viialan Työväenyhdistys ry

Tietotori

Aloitteet, kyselyt, palaute ja tiedustelut

Yhdistyksestä kiinnostuneet voivat lähettää sähköpostiohjelmallaan aloitteita, kyselyjä, palautteita ja tiedusteluja osoitteeseen

viialantyovaenyhdistys@tietotori.fi

Osoitteen posti menee yhdistyksen johtokunnan yhteiseen ryhmäviestialueeseen, josta viesti otetaan käsiteltäväksi johtokunnan tehtäväjaon mukaisella tavalla.